Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Kan en gemensam nämnd (för flera kommuner) köpa tjänster av Inera AB?

En gemensam nämnd är ingen egen juridisk person och kan därmed inte vara aktieägare i Inera AB. Om de samverkande kommunerna är delägare i Inera AB, är vår bedömning att den gemensamma nämnden kan köpa tjänster av Inera AB, på motsvarande sätt som en ”vanlig” nämnd kan göra det sedan kommunen blivit delägare i Inera AB.

Däremot är det inte givet att en gemensam nämnd kan tillhandahålla eller leverera det som ”köpts in” från Inera AB till andra samverkande kommuner än värdkommunen. Av 3 kap. 11§ LOU framgår att organisationsformen gemensam nämnd inte ska behandlas på något annat sätt än en juridisk person vid tillämpningen av bestämmelserna om intern upphandling. I förhållande till andra kommuner än värdkommunen, anses det därför att nämnden är fristående eftersom den ingår i den juridiska person som värdkommunen utgör. I vad mån bestämmelserna om interna köp är tillämpliga på relationen mellan den gemensamma nämnden och andra samverkande kommuner än värdkommunen, får därför bedömas från fall till fall.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Avdelningschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot