Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Vilken roll spelar SKL Kommentus?

Tanken är att behov av gemensamma digitala tjänster kan tillhandahålla på olika sätt. Om det visar sig vara lämpligast att göra gemensamma upphandlingar och tillhandahålla lösningar genom att teckna ramavtal på dessa, så kommer SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) att vara en samarbetspart och ta ansvar för såväl upphandling som förvaltning av ramavtal.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Avdelningschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot