Publicerad: 22 maj 2018

Fråga och svar

Finns det några bra exempel på hur digitalisering gör nytta i kommunal verksamhet?

Det bästa befintliga exemplet är nog det digitala verktyget för handläggning av ekonomiskt bistånd i socialtjänsten, SSBTEK, som idag används av ungefär 250 kommuner. Genom verktyget kan handläggaren digitalt få in uppgifter om den sökande från en rad olika myndigheter, istället för att manuellt skaffa in uppgifter om sådant som studiestöd, taxeringsvärde eller bostadstillägg. Detta sparar miljardbelopp för kommunerna, och SKL:s styrelse beslutade nyligen att sänka kommunernas kostnad för att använda verktyget, från en krona till 80 öre per invånare.

Trelleborgs kommun belönades 2017 med utmärkelsen Guldlänken för sitt arbete där de tog hjälp av artificiell intelligens för att ytterligare utveckla SSBTEK och kraftigt sänka handläggningstiderna för försörjningsstöd.

Guldlänken

Ett annat exempel är det pågående arbetet för att hitta digitala lösningar för bokningar och bidrag inom kultur- och fritidssektorerna. Här kom initiativet från tre kommuner men efter att ha frågat runt i landet visade det sig finnas ett stort intresse från andra kommuner. Tillsammans med 200 av landets kommuner och SKL Kommentus Inköpscentral upphandlar nu SKL en gemensam lösning.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Avdelningschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot