Publicerad: 29 juni 2016

E-handel och e-upphandling

E-handel syftar till att effektivisera inköpsprocessen i offentlig sektor. SKL arbetar för att främja införandet av e-handel.

SKL arbetar sedan länge tillsammans med staten med att främja införandet av e-handel. Det sker inom ramen för konceptet Single Face To Industry (SFTI ). Utgångspunkten har varit att en gemensam standard skulle underlätta för såväl offentliga köpare som dess leverantörer.

SFTI

Detta är några av uppgifterna inom arbetet med e-handel:

  • Rekommendera en standard för de handelsmeddelanden som skickas i inköpsprocessen inom offentlig sektor.
  • Ta fram handledningar och litteratur till stöd för införandet av e-handel.
  • Rådgivning, anordnande av kurser, konferenser och olika slag av erfarenhetsutbyte.
  • Verifieringstjänst för att testa e-handelsmeddelanden

Juridik kring e-handel och e-upphandling

Juridisk information till kommuner, landsting och regioner om e-handel

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot