Publicerad: 8 februari 2017
Prenumerera på Digitalisering, e-tjänster

Enklare företagande med digitala tjänster

Genom digitala lösningar blir det enklare att starta och driva företag, samtidigt som kommunernas arbete effektiviseras. Tillsammans med kommuner, Tillväxtverket och Bolagsverket driver SKL projektet Serverat för att utveckla dessa digitala lösningar.

Bakom projektet Serverat finns en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Syftet är att förenkla för restaurangföretagare och effektivisera kommunernas arbete genom att leverera smarta och moderna digitala tjänster. Arbetet inleds med restaurangbranschen med ambitionen att framöver även omfatta andra branscher.

Enklare för både företag och kommun

Arbetet sker i nära samarbete med Tillväxtverket och Bolagsverket som står bakom webbplatsen verksamt.se. På verksamt.se finns en guide där restaurangföretagare kan skapa en checklista utifrån sina specifika förutsättningar och se vilka statliga och kommunala tillstånd som gäller. Företagaren kopplas sedan vidare till e-tjänster hos respektive myndighet och kommun.

Genom att ansluta kommunens verksamhetssystem med myndigheternas sammansatta bastjänst kan företagsinformation hämtas så att e-tjänsterna blir förifyllda. Förutom att det blir smidigt och effektivt för företagaren underlättar det kommunens hantering när ansökan är komplett och korrekt ifylld. Dessutom har ansökningshandlingarna som företagaren fyller i rensats från överflödig information och standardiserats.

Redan idag går det att använda guiden och checklistan för att starta restaurang på verksamt.se och flera kommuner är anslutna till denna. E-tjänsterna som kopplar samman checklistan med kommunernas verksamhet håller på att utvecklas. Och den första kommunen håller på att anslutas till myndigheternas sammansatta bastjänst.

Till att börja med omfattar arbetet restaurangbranschen. I förlängningen planeras alla lämpliga kommunala e-tjänster, både till företag och invånare, att standardiseras på detta sätt och erbjudas landets kommuner.

Kommunens viktiga roll

Serverat utvecklas i nära samarbete med kommuner och samtliga kommuner är välkomna att delta utifrån sina förutsättningar. 

Möt oss på Offentliga Rummet

Serverat anordnar ett nätverkspass på Offenliga Rummets nätverksdag den 30 maj i Sundsvall.

Offentliga Rummet 2017

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot