Publicerad: 8 januari 2018

Ansluta kommunen till Serverat

Att ansluta sin kommun till Serverat innebär några olika steg. Här redogör vi för vilka fördelar det ger och hur det praktiskt fungerar.

1. Anmäla intresse till SKL

Varje kommun får ett skräddarsytt införande. Tillsammans med kommunen och deras IT-leverantör tittar vi på vilka e-tjänster kommunen är intresserad av och tar fram en tidplan för införandet. E-tjänsternas utformning är ännu under utveckling. Som pilotkommun ingår det att delta i erfarenhetsutbyte och förbättringsarbete.

2. Ansluta till checklistan på verksamt.se

Kommunen ansluter sig till webbplatsen verksamt.se som Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket står bakom. På verksamt.se kan restaurangföretagare, utifrån sina specifika förutsättningar, skapa en individuell checklista som visar vilka statliga och kommunala tillstånd som gäller. Checklistan leder företagaren vidare till e-tjänster hos kommuner och myndigheter. På detta vis får företagaren en tydlig överblick, det underlättar ansökningsarbetet och ger ökad tillgänglighet.

Checklistan har tagits fram i samarbete med kommuner. Tillsammans har vi förenklat och standardiserat tillståndsförfaranden. För att ansluta till verksamt.se behöver kommunen:

  • Förankra de ensade informationstexterna på verksamt.se i er kommun så att alla ställer sig bakom ensningsarbetet och de beskrivningar som tagits fram.
  • Förse Tillväxtverket med de länkar som ska gå från checklistan på verksamt.se till respektive tillstånd på er webbplats.

Instruktion för anslutning till verksamt.se (PDF, nytt fönster)

Utse en kontaktperson, gärna med webbansvar, som kan säkerställa att länkar fungerar och ha kontakt med webbredaktionen på Tillväxtverket kring verksamt.se i den fortsatta förvaltningen.

3. Ansluta till sammansatta bastjänsten

Genom att ansluta kommunens e-tjänster till den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag kan grundläggande företagsinformation hämtas direkt från myndigheternas register och e-tjänsterna blir förifyllda. Förutom att det är smidigt och effektivt för företagaren underlättar det även kommunens hantering när ansökan är komplett och korrekt ifylld.

Vid en anslutning till den sammansatta bastjänsten genomförs ett antal olika moment. Beroende på vilken situation som din kommun befinner sig i varierar momenten. De fyra huvudsakliga momenten är att:

  • bygga anslutningsadapter eller använd tjänst från en leverantör där inbyggd anslutningsadapter finns i e-tjänsteplattformen
  • ansluta till sammansatt bastjänst i testmiljö
  • bygga e-tjänst som förifylls med uppgifter från den sammansatta bastjänsten
  • ansluta till sammansatta bastjänsten i produktion.

Tillsammans med Bolagsverket går du igenom din kommuns förutsättningar och skapar, utifrån dem, en anslutningsplan.

På Bolagsverkets hemsida finns information om den sammansatta bastjänsten och hur anslutning går till. Där hittar du även kontaktuppgifter till den sammansatta bastjänsten

Sammansatt bastjänst, Bolagsverket

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot