Publicerad: 30 oktober 2018

Aktiviteter för att införa Serverat!

När en kommun vill använda lösningar som tagits fram i Serverat innebär det ett antal olika aktiviteter. Dessa aktiviteter listas nedan och varierar beroende på era grundförutsättningar.

Att införa Serverats lösningar med nationellt standardiserade tillstånd, sammansatt bastjänst samt Guide och Checklista på verksamt.se innebär det en rad olika aktiviteter. Exakt vilka aktiviteter din kommun behöver göra beror på era grundförutsättningar. Men detta bör alla kommuner tänka på vid införande av Serverat:

 • Säkerställa att du har en e-tjänsteplattform som har förmåga att konsumera uppgifter från den sammansatta bastjänsten.
 • Skriva ett anslutningsavtal med Bolagsverket för användande av den sammansatta bastjänsten.
 • Kontakta Tillväxtverket och länka samman Guide och Checklistan på verksamt.se med kommunens e-tjänst.
 • Förankra arbetet internt med verksamheten då införandet kan påverka interna processer.

Kommun med e-tjänsteplattform som kan konsumera uppgifter från sammansatt bastjänst

Har din kommun en e-tjänsteplattform med teknisk förmåga att konsumera uppgifter från den sammansatta bastjänsten? Och finns det tillgängliga e-tjänster baserade på de nationellt standardiserade tillstånd som tagits fram inom Serveratprogrammet? I så fall bör ni göra dessa aktiviteter:

 1. Skriva ett anslutningsavtal med Bolagsverket för att använda den sammansatta bastjänsten.
 2. Ladda ner tillgänglig/tillgängliga e-tjänst/e-tjänster från e-tjänsteplattformsleverantörens tjänstekatalog.
 3. Länka till e-tjänsten från verksamt.se.

Dessa kommuner har infört Serverat

Kommun med e-tjänsteplattform utan förmåga att konsumera uppgifter från sammansatt bastjänst

För kommuner som inte har e-tjänsteplattform som kan konsumera uppgifter från den sammansatta bastjänsten. Ni måste säkerställa att er e-tjänsteplattformen får denna teknisk förmåga. Dessa aktiviteter bör ni göra:

 1. Säkerställ att er e-tjänsteplattform får teknisk förmåga att konsumera uppgifter från den sammansatta bastjänsten.
 2. Utveckla e-tjänster baserade på de nationellt standardiserade tillstånd som tagits fram inom Serverat.
 3. Teckna ett anslutningsavtal med Bolagsverket för att använda den sammansatta bastjänsten.
 4. Länka till e-tjänsten från Verksamt.se.

Kommun utan e-tjänsteplattform

I detta fall behöver ni upphandla en e-tjänsteplattform alternativt utveckla en egen lösning. Först när ni har en e-tjänsteplattform kan ni utveckla e-tjänster baserade på de nationellt standardiserade tillstånd som tagits fram inom Serverat.

Konsumera uppgifter från den sammansatta bastjänsten

Genom att ansluta kommunens e-tjänster till den sammansatta bastjänsten hämtas företagsinformation direkt från myndigheternas register och e-tjänsterna blir förifyllda. Det är både smidigt och effektivt för företagaren samt underlättar kommunens hantering. Information om den sammansatta bastjänsten och hur anslutning går till finns på Bolagsverkets hemsida.

Sammansatt bastjänst, Bolagsverket

Utveckling av e-tjänster baserade på nationell standard

Dina e-tjänster ska baseras på de nationellt standardiserade tillstånd som tagits fram inom Serverat. Det är viktigt att e-tjänsterna följer de informationskrav och formatstandarder som tagits fram inom programmet.

Informationskrav och formatstandard för utveckling av e-tjänster

Ansluta till checklistan på Verksamt.se

Din kommuns e-tjänster måste anslutas till Verksamt.se. På Verksamt.se får restaurangföretagaren behovsanpassad digital guidning för start av restaurang utifrån sina specifika förutsättningar. Dessa aktiviteter krävs:

 1. Förankra informationstexterna för respektive tillstånd på Verksamt.se i er kommun så att alla ställer sig bakom de beskrivningar som tagits fram.
 2. Förse Tillväxtverket med de länkar som ska gå från checklistan på verksamt.se till respektive tillstånd (e-tjänst) på kommunens webbplats.
 3. Utse en kontaktperson som kan säkerställa att länkar fungerar och ha kontakt med webbredaktionen på Tillväxtverket kring verksamt.se i den fortsatta förvaltningen.

Instruktion för anslutning till verksamt.se

Informationsansvarig

 • Peter Krantz
  UtvecklingsstrategHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot