Publicerad: 8 december 2017

Förenklat företagande inom besöksnäringen

Besöksnäringen omfattas numera av arbetet att göra det enklare att starta och driva företag genom digitala och standardiserade lösningar

Genom en överenskommelse mellan SKL och regeringen ingår numera även besöknäringen inom projektet Serverat. Besöksnäringen består av många olika grenar men de områden som är prioriterade är evenemang/event, hotell och logi. För att starta eget inom besöksnäringen behövs det många tillstånd och målet är att dessa ska tillstånd ska kunna ansökas med hjälp av digitala tjänster.

Därför pågår det ett arbete med att ta fram guide och checklista för evenemang. Under våren 2018 kommer bilden av vad Serverat-programmet konkret ska utveckla, förenkla och ensa att presenteras.

Återvinning av kunskap, arbetssätt och digitala lösningar som skapats under arbetet med att förenkla för restaurangföretag med hjälpa av digitala tjänster kommer att vara utgångspunkt när projektet jobbar vidare med besöksnäringen.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot