Publicerad: 15 mars 2018

Framtidens e-tjänster

Informationen i Serverats e-tjänster är gemensam för alla kommuner. E-tjänsterna byggs efter nationella standarder för att fungera i kommunernas befintliga e-tjänsteplattformar.

Gemensamt innehåll i tillstånden

Kommuner har gemensamt tagit fram nationella informationstexter och uppgiftskrav i de tillstånd som kan bli aktuella för restaurangföretagare.

Framöver kommer informationen i tillstånden att vidareutvecklas och förvaltas nationellt. Informationen uppdateras mot aktuell lagstiftning och blir tillgänglig för kommunernas e-tjänster. Det kommer förenkla kommunens framtida administration.

Nationella standarder för e-tjänster

Genom att använda nationella standarder för e-tjänsterna ska de fungera i kommunernas befintliga e-tjänsteplattformar. Kommunernas leverantörer av IT-tjänster är involverade i utvecklingsarbetet. Kommunen bygger själv e-tjänsten utifrån den nationella standard som Serverat tar fram. Kommunen finansierar själv sina kostnader för detta men får stöd i implementeringen av Serverat.

E-tjänsterna kopplas till myndigheternas sammansatta bastjänst. Det gör att ett antal grunduppgifter som finns hos Bolagsverket, Skatteverket och SCB kan förifyllas.

E-tjänster inom Serverat

Serverat tar fram standarder och prototyper för nedanstående e-tjänster som är aktuella för restaurangföretagare:

 • Serveringstillstånd
 • Livsmedelsanmälan
 • Anmälan om tobak
 • Anmälan om folköl
 • Anmälan om eget vatten
 • Brandfarlig vara (gasol)

Några av de tillståndstyper som kan vara aktuella för restaurangföretagare omfattas av Boverkets projekt ”Får jag lov”. Eftersom Boverket tar fram digitala verktyg för bygglovsprocessen tillsammans med kommuner och näringsliv tar inte Serverat fram e-tjänster för dessa tillstånd. Till nedanstående tillstånd tar Serverat endast fram informationsmaterial:

 • Markupplåtelse
 • Ventilation
 • Skyltlov
 • Torghandel
 • Kommunalt vatten och avlopp
 • Eget avlopp
 • Fettavskiljare
 • Köldmedier
 • Värmepump

Prototyper av e-tjänster

På Ineras hemsida finns prototyper av e-tjänsterna.

E-tjänster, Inera

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot