Publicerad: 16 april 2018

Nationellt standardiserade tillstånd

Tillstånden som tas fram i Serverat byggs efter nationella standarder och fungerar i kommunens befintliga infrastruktur. Genom att använda dessa tillstånd blir förvaltning av framtida e-tjänster lättare.

Informationstexter samt uppgiftskrav för de nationellt standardiserade tillstånden har tagits fram tillsammans med cirka 20 kommuner.

Både informationstexter och uppgiftskrav vidareutvecklas och förvaltas inom programmet samt uppdateras mot aktuell lagstiftning för att sedan tillgängliggöras till kommuner och dess leverantörer. Detta förenklar administration och förvaltning av kommunens e-tjänster.

Nationella standarder

Genom att använda Serverats nationella standarder för kommer tillstånden att fungera i kommunens befintliga e-tjänsteplattform. Kommunen bygger själv e-tjänsten (samt finansierar arbetet) men får stöd vid implementering och införande.

Kommunens e-tjänst kopplas till myndigheternas sammansatta bastjänst. Detta gör att grundläggande uppgifter om företaget som finns hos Bolagsverket, Skatteverket och Statistiska centralbyrån kan förifyllas. Något som både underlättar för företagaren och ökar informationskvaliten för kommunens handläggare.

Dessa underlag och prototyper för nationellt standardiserade tillstånd är aktuella för restaurangföretagare.

Färdigställda

 • Serveringstillstånd, stadigvarande till allmänheten
 • Livsmedelsanmälan
 • Anmälan om försäljning av tobak
 • Anmälan om försäljning och servering av folköl

Under utveckling

 Planeras vara klara till kvartal 3, 2018:

 • Övriga serveringstillstånd (cirka 7 stycken bland annat pausservering, catering, kryddning med flera)
 • Anmälan om eget vatten
 • Brandfarlig vara (Gasol)
 • Köldmedier
 • Skyltlov (Bygglov för skylt)

Informationstexter

Till nedanstående tillstånd tar Serverat endast fram informationstexter:

 • Markupplåtelse - begagnande av platsmark hanteras av Polisen.
 • Torghandel - är kommunspecifikt och standardisering är ej möjlig i dagsläget.
 • Ventilation - hanteras av flera parter och det är svårt att skapa underlag för en e-tjänst som kan hanteras av enbart sökande.
 • Fettavskiljare - det finns idag inget lagkrav på att ha fettavskiljare. I lagtexten står det: "fett inte får släppas ut i avloppet" - men inte konkret hur detta ska förhindras. För att detta tillstånd ska kunna realiseras måste lagkrav för fettavskiljare tydliggöras. Dock är det viktigt att restaurangföretagaren får information om att en fettavskiljare ska finnas och hur tömningen går till.

Avgränsas från programmet

Följande tillståndstyper tas inte fram av Serverat. Tillstånden berör inte enbart restauranger, utan berör även drift och underhåll av en byggnad:

 • Eget avlopp
 • Kommunalt vatten och avlopp
 • Värmepump

Eftersom Boverket tar fram digitala verktyg för bygglovsprocessen tar Serverat inte fram e-tjänster för:

 • Bygglov/bygganmälan

Prototyper

På Ineras hemsida hittar du prototyper av e-tjänsterna som är baserade på de standardiserade tillstånden.

Prototyper av e-tjänsterna, Inera

Prototyperna är byggda för olika e-tjänsteplattformar och visar hur informationskrav och flödet kan se ut i en färdig e-tjänst. E-tjänsterna kan givetvis byggas på andra plattformar och kommunens grafiska profil ska självklart tillämpas.

Prototyperna har ingen koppling till den sammansatta bastjänsten eller inloggning med BankID. Detta gör att vissa uppgifter endast förifylls med texten ”Direkt från SSBTGU” alternativt ”Hämtas från inloggningen”.

Informationsansvarig

 • Peter Krantz
  UtvecklingsstrategHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot