Publicerad: 27 mars 2017

Framtida förvaltning av e-tjänster

Genom att utveckla och förvalta e-tjänsterna gemensamt frigörs resurser, både i tid och pengar.

Idag förvaltar enskilda kommuner sina e-tjänster på egen hand. Genom att lägga förvaltningen nationellt kan de enskilda kommunernas administrativa arbete minska. Om det exempelvis kommer en lagändring som påverkar informationen i ett tillstånd kan informationen i e-tjänsten uppdateras och kvalitetssäkras nationellt, för att sedan göras tillgänglig för alla kommuner genom en uppdatering av e-tjänsten.

I Serverat ingår det att ta fram en struktur för långsiktig utveckling och förvaltning av e-tjänsterna. Det är ännu inte beslutat hur, men ett alternativ är att Inera sköter förvaltningen till en kostnad som står i proportion till kommunens befolkningsmängd. Målet är en gemensam lösning som är både enkel och prisvärd.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot