Publicerad: 16 april 2018

Central förvaltning förenklar kommunens adminstration

Nationellt standardiserade tillstånd frigör resurser hos kommunerna. Tillsammans med central förvaltningen av tillstånden minskar kommunens adminstrativa arbete och förvaltning av kommuens e-tjänster förenklas.  

Genom att lägga förvaltningen av de nationellt standardiserade tillstånden centralt minskar kommunens administrativa arbete. Vid exempelvis en lagändring uppdateras och kvalitetssäkras informationen i tillståndet nationellt för att sedan tillgängliggöras till kommunerna.

Informationstexter och uppgiftskrav utvecklas och förvaltas inom programmet samt uppdateras mot aktuell lagstiftning. Detta förenklar också administration och förvaltning av kommunens e-tjänster.

Inom Serverat ingår det att ta fram en struktur för långsiktig utveckling och förvaltning av de nationellt standardiserade tillstånden. Målet är en gemensam och central lösning som är både enkel och prisvärd.

Rapportera ärende

Vi är tacksamma om ni rapporterar in felaktigheter, synpunkter och förslag till förbättringar gällande informationskrav, formatstandard och utformning av de nationellt standardiserade tillstånden.

Rapportering sker för respektive tilllståndstyp och så här gör du:

  •  Välj ”Issues” i vänstra menyn.
  • För att skapa nytt ärende, välj ”Create Isssue” uppe till höger.

Tjänsteforum Serveringstillstånd

Tjänsteforum Anmälan om försäljning och servering av folköl

Tjänsteforum Anmälan om försäljning av tobak

Tjänsteforum Livsmedelsanmälan

Här kan du även se vilka ärenden som rapporterats in tidigare och hur dessa hanterats.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot