Publicerad: 31 oktober 2017

Införandestöd till kommuner

Serverat är ett komplext utvecklingsarbete med många inblandade parter. Som pilotkommun får ni stöd i införandet. Samtidigt förväntar vi oss att ni deltar i erfarenhetsutbyte och förbättringsarbete.

Förväntningar av pilotkommuner

E-tjänsternas utformning är ännu under utveckling. Som pilotkommun ingår det att delta i erfarenhetsutbyte och förbättringsarbete kring e-tjänster och deras ledtexter. Som pilotkommun ingår det att:

  • Göra en noll-mätning för att kunna mäta resultatet av piloten med ingående delar
  • Koppla e-tjänsterna ovan till guiden och checklistan på verksamt.se
  • Testa och verifiera informationen från den sammansatta bastjänsten
  • Bygga e-tjänst utifrån ensad information
  • Ansluta e-tjänsten/e-tjänsterna till den sammansatta bastjänsten
  • Föra en dialog med företagen som genomfört en ansökan genom e-tjänsten för att få en återkoppling på kundupplevelsen
  • Rapportera in erfarenheterna och insikterna från skarp testdrift till projektet för förbättringsåtgärder och erfarenhetsutbyte
  • Verka för generella standardlösningar som kan återanvändas så mycket som möjligt i andra kommuner

Kommuner som ansluter till Serverat får skriva under en avsiktsförklaring där det framgår vilka e-tjänster kommunen är intresserad av.

Avsiktsförklaring Serverat (Word)

Rapportera ärenden

Under införandet förväntas pilotkommunerna rapportera alla inkomna ärenden i e-tjänsterna. Pilotkommunen fyller i vilken e-tjänst det gäller, om ärendet var komplett och korrekt.

Rapportera inkomna ärenden

Rapportera synpunkter och eventuella fel

Pilotkommuner förväntas även rapportera eventuella synpunkter, störningar, problem eller felaktigheter. Synpunkter och förslag till förbättringar lämnas via detta formulär:

Lämna synpunkter och förslag till förbättringar

Support

För att SKL ska få en samlad bild över eventuella störningar och problem, och för att underlätta för er pilotkommuner, ber vi att ni kontaktar oss vid behov av support. Vi kan sedan hjälpa er vidare om problemet berör någon annan part inom Serverat. Er kontakt för support är i första hand: Per Molin, införandestöd SKL, per.molin@skl.se

Checklista vid införande

Checklistan ger en bild av vad anslutningen innebär och vilka aktiviteter som kommer genomföras. Den kan vara ett samtalsunderlag i det initiala planeringsarbetet och fungera som stöd under anslutningsprocessen.

Checklista som beskriver införandet (PDF, nytt fönster)

Kommunikationsstöd

Presentation som beskriver Serverat och vilken nytta det ger kommuner (Powerpoint)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot