Publicerad: 20 mars 2017

Leverantörer inom Serverat

De digitala lösningarna inom Serverat utvecklas i nära samarbete med kommuner och deras leverantörer av IT-tjänster. Inom Serverat tas det fram standarder för e-tjänsternas innehåll och utförande, sedan utvecklas själva e-tjänsterna i kommunernas egna e-tjänsteplattformar.

Genom att IT-leverantörerna tidigt medverkar i programmet och bidrar med sina erfarenheter kan de digitala lösningarna utformas på ett sådant sätt som fungerar i kommunernas verksamhetssystem.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot