Publicerad: 25 september 2017

Tekniska ramverk

Det tekniska ramverket riktar sig i huvudsak till dig som är leverantör eller beställare av systemstöd hos kommunen.

I Serverat arbetar vi med att kartlägga, ensa och standardisera den information som krävs för respektive tillståndstyp. Arbetet görs i samarbete med handläggare från kommunerna. Resultaten blir dels en innehållsstandard som dokumenteras i informationsmodeller och tillämpningsanvisningar. I arbetet har vi utgått från ett tankemönster som vi beskriver i detta dokument.

Grundläggande struktur som används i Serverat, (PDF, nytt fönster)

I arbetet har vi också tagit fram förslag på grundläggande arkitektur för att hantera tillämpningsanvisningar.

För att underlätta implementeringen av hela eller delar av arkitekturen, eller för att skapa e-tjänster som uppfyller Serverats krav, och för att förstå hur informationen ska hanteras på ett standardiserat sätt, finns olika exempel.

Övergripande arkitektur

Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast), ver 0.7, 2017-03-16, (PDF, nytt fönster)

Arkitektur bilaga 1 Formulärflöden (utkast), ver 0.7 2017-03-16, (PDF, nytt fönster)

Arkitektur bilaga 2 Formulärstandard, ver 0.7 2017-03-16, (PDF, nytt fönster)

Bild: arkitektur_1

Bild: arkitektur_2

Informationsmodeller och tillämpningsanvisningar

Informationsspecifikationer för ansökan, anmälan, protokoll inkommen till kommunal förvaltning, Ver 0.5, 2017-03-15, (PDF, nytt fönster)

Tillämpningsanvisningar Basuppgifter, ver 0.4 2017-03-16, (PDF, nytt fönster)

Tillämpningsanvisningar Livsmedelsanmälan, ver 0.4 2017-03-16, (PDF, nytt fönster)

Tillämpningsanvisningar Serveringstillstånd, ver 0.4 2017-03-16, (PDF, nytt fönster)

Exempel på tekniska format och kod

Nedanstående filer är exempel som visar hur ramverket kan implementeras. Exemplen avser strukturen, inte det specifikt innehållet eftersom detta troligen kommer att förändras.

Schema FHiR informationsmängder, (xsd-fil, nytt fönster)

Schema för formulärmall, (xsd-fil, nytt fönster)

XML-exempel folköl, (mall, nytt fönster)

XML exempel tobak, (mall, nytt fönster)

XML exempel för besvarat formulär, (xsd-fil, nytt fönster)

Anslutning till myndigheternas sammansatta bastjänst

På Bolagsverkets webbplats finns information om hur anslutningen till myndigheternas sammansatta bastjänst går till.

Bolagsverket.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot