Publicerad: 16 april 2018

Nyttan med Serverat

Idag förväntar sig de flesta människor digitala kontaktvägar och god service. Därför är det viktigt att kommuner kan erbjuda detta på ett enkelt, rättssäkert och likvärdigt sätt.

Effektiv handläggning

Kommuner som har e-tjänster baserade på nationellt standardiserade tillstånd från Serverat får tillgång till myndigheternas sammansatta bastjänst. Det betyder att kommunen får tillgång till grundläggande företagsuppgifter. Uppgifterna blir även förifyllda, kompletta och korrekta i e-tjänsterna. Istället för att jaga in uppgifter kan handläggarna lägga tid på att utveckla kundmötet, ge bättre service och tillgänglighet.

En kommun som har använt Serverats lösningar med nationellt standardiserade tillstånd, sammansatt bastjänst och Guide och Checklista på verksamt.se fick dessa effekter:

 • Andelen felaktiga serveringstillstånd minskade från 85 % till 40 %.
 • Tidsåtgången för kompletteringar minskade från 35 timmar till 25 timmar.
 • Arbetstid som las på kvalificerade ärenden ökade från 60 % till 75 %.
 • Restaurangföretagare bedöms spara cirka 45 minuter per ansökan (serveringstillstånd).

Andra kommunnyttor

Arbetet med att upprätta och uppdatera ansökningsblanketter minskar. Nationellt standardiserade tillstånd med färdiga uppgiftskrav som är granskade av jurister, och berörda myndigheter, skapar dessa kommunnyttor:

 • Kommunen kan ge stöd i att hjälpa restaurangföretagare med hela företagsstarten.
 • Handläggaren kan lägga mindre tid på kompletteringar.
 • Handläggaren kan lägga mer tid på rätt insatser (t.ex. tillsyn och rådgivning).
 • Alla kommuner kan ge rättssäker och nationellt likvärdig service.
 • Kommuner kan lägga mindre tid på att kvalitetssäkra grunddata.
 • Standarder för att ta ett steg in i den digitala transformationen.

Större möjligheter tillsammans

En enskild kommun har sällan resurser för att utveckla och underhålla avancerade e-tjänster. Men när kommuner går samman för att utveckla och förvalta gemensamma tjänster skapas nya möjligheter samtidigt som det sparas stora resurser. Även e-tjänsteanvändarens vardag underlättas när myndigheter och kommuner samarbetar. Istället för att vända sig till flera aktörer kan användaren använda en e-tjänst och nå flera aktörer. 

Bättre företagsklimat

Genom att underlätta för företag att starta och driva verksamhet blir företagsklimatet i kommunen bättre. Detta skapar en attraktivt kommun att starta företag i och som har enkla ansökningsförfarandet samt smidig kontakt med kommunen.

Informationsansvarig

 • Peter Krantz
  UtvecklingsstrategHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot