Publicerad: 31 januari 2017
Prenumerera på Digitalisering, e-tjänster

Nytta för kommuner med Serverat

Privatpersoner och företag förväntar sig god service och digitala kontaktvägar blir förstahandsvalet för allt fler. Därför är det avgörande att kommuners service och myndighetsutövning kan erbjudas via enkla, trygga och tillgängliga digitala tjänster.

En enskild kommun har sällan resurser för att utveckla och underhålla e-tjänster som både kan återanvända grunduppgifter och leverera informationen till verksamhetssystem. Genom att en stor del av Sveriges kommuner går samman för att utveckla och förvalta gemensamma tjänster blir detta möjligt samtidigt som det sparar stora resurser.

Genom att dessutom myndigheter och kommuner går samman och erbjuder gemensamma tjänster på det här viset underlättas vardagen ytterligare för användaren som slipper vända sig till flera olika aktörer.

Framtidens e-tjänster

E-tjänsterna som utvecklas inom Serverat kommer att:

  • Förifyllas med ett antal grunduppgifter som finns hos Bolagsverket, Skatteverket och SCB
  • Innehålla informationstexter och uppgiftskrav som är gemensamt framtagna i samverkan mellan deltagande kommuner
  • Kommuniceras direkt med de kommunala verksamhetssystemen
  • Vara uppdaterade mot aktuell lagstiftning
  • Vidareutvecklas och förvaltas på en nationell nivå utifrån kommunernas behov.

Genom att använda nationella standarder för e-tjänsterna ska de fungera i kommunernas befintliga e-tjänsteplattformar. Kommunernas leverantörer av it-tjänster är även involverade i utvecklingsarbetet.

En bit på väg

Arbetet pågår med att ta fram standarder och krav för de digitala tjänsterna och den digitala kommunikationen mellan kommunen, kunder, verksamhetssystem och myndigheter. Den första kommunens verksamhetssystem håller på att anslutas till myndigheternas sammansatta bastjänst för företagsinformation.

Tillsammans med kommuner pågår ett arbete med att se över alla ansökningar som kan vara aktuella när man vill starta restaurang. Överflödig information rensas och vi tar fram nationella beskrivningar för alla tillståndsförfaranden. I framtiden förenklas kommunens hantering genom färre blanketter och färdiga informationstexter.

Av de fjorton tillstånd som kan vara aktuella när man vill starta restaurang finns nu två framtagna som e-tjänsteprototyper, det är Anmälan om livsmedelsanläggning och Ansökan om serveringstillstånd. Dessa e-tjänster kan börja testas i verkligheten.

Intresserad av att delta?

Nu söker vi kommuner som vill vara med och testa framtidens digitala tjänster i sin verksamhet.

Första steget är att länka verksamt.se till er e-tjänsteplattform och ansluta till den sammansatta bastjänsten för företagsinformation. De två e-tjänster som kan testas inledningsvis är Anmälan om livsmedelsanläggning och Ansökan om serveringstillstånd.

Det vi fokuserar på till en början är i vilken utsträckning de nya och ensade innehållet innebär förändrade arbetssätt för handläggare, hur upplevelserna är för restaurangägare och att tekniken fungerar. Er verksamhets handläggare ansvarar för att ta emot synpunkter och användarupplevelser från restaurangägare och handläggare och återkoppla detta till Serveratprogrammet.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om Serverat och hur er kommun kan medverka.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot