Publicerad: 15 mars 2018

Nytta för kommuner med Serverat

Privatpersoner och företag förväntar sig god service och digitala kontaktvägar blir förstahandsvalet för allt fler. Därför är det avgörande att kommuners service och myndighetsutövning kan erbjudas via enkla, trygga och tillgängliga digitala tjänster.

Större möjligheter tillsammans

En enskild kommun har sällan resurser för att utveckla och underhålla avancerade e-tjänster. När många kommuner går samman för att utveckla och förvalta gemensamma tjänster skapas andra möjligheter - samtidigt som det sparar stora resurser.

Genom att dessutom myndigheter och kommuner går samman och erbjuder gemensamma tjänster på det här viset underlättas vardagen ytterligare för användaren som slipper vända sig till flera olika aktörer.

Serverat ger kommuner och deras leverantörer rådgivande stöd i arbetet med att koppla samman kommunens verksamhetssystem med den sammansatta bastjänsten, verksamt.se och innehållet i e-tjänsterna.

Bättre företagsklimat

Genom att underlätta för företag att starta och driva verksamhet blir företagsklimatet i kommunen bättre. Det blir mer attraktivt för företag att etablera sig i kommunen om ansökningsförfarandet och kontakterna med kommunen går smidigt.

Effektiva handläggning

Kommunens handläggning blir effektivare genom digitala tjänster. De kommuner som har Serverats e-tjänster får tillgång till myndigheternas sammansatta bastjänst. Det betyder att kommunen får tillgång till företagsuppgifter så att uppgifterna blir förifyllda, kompletta och korrekta i e-tjänsterna. Istället för att jaga in uppgifter kan handläggarna lägga tid på att utveckla kundmötet, ge bättre service och tillgänglighet. Det ger ökad kundnöjdhet

Inom Serverat har kommuner tillsammans rensat ansökningsblanketter från onödig information och standardiserat informationen i e-tjänsterna.

Framöver slipper varje kommun arbeta med att upprätta och uppdatera ansökningsblanketter. Istället får kommunerna ta del av nationella, färdiga uppgiftskrav, som är granskade av jurister och berörda myndigheter.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot