Publicerad: 16 april 2018

Serverats standarder och arkitektur

I Serverat kartläggs, ensas och standardiseras information för respektive tillståndstyp. Här beskriver vi detta arbete samt arkitektur och informationen riktar sig främst till leverantörer eller systembeställare.

Standard och arkitektur riktar sig i huvudsak till dig som är leverantör eller beställare av systemstöd hos kommunen.

Arbetet med att ensa och standardisera information görs i samarbete med handläggare från kommuner. Resultaten blir dels en innehållsstandard som dokumenteras i informationsmodeller och tillämpningsanvisningar.
I arbetet har vi utgått från ett tankemönster som beskrivs i detta dokument.

Grundläggande struktur som används för Serverat, (PDF, nytt fönster)

Övergripande arkitektur

I arbetet har vi tagit fram övergripande arkitektur för att hantera tillämpningsanvisningar. Använd denna information för att underlätta implementering av arkitekturen, skapa e-tjänster eller för att förstå hur informationen ska hanteras på ett standardiserat sätt.

Information kring arkitektur och tekniska format

Arkitektur för ansökan/anmälan

Beskrivning av formulärbaserat informationsutbyte samt arkitektur för
ansökan/anmälan och hur den är framtagen.

Återanvändbar arkitektur, information och dokument

Områdesspecifik arkitektur

Informationsstruktur, innehållsdefinition och kodverk för specifika tillståndstyper framtaget inom Serverat.

Områdesspecifik arkitektur och dokumentation
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot