Publicerad: 16 april 2018

Införandestöd till kommuner

Tycker du att Serverat är intressant? SKL erbjuder stöd både när det kommer till införande av teknik och förankring av programmet i verksamheten.

Serverat är ett komplext digitaliseringsprogram med många inblandade parter. Men för de kommuner som vill införa Serverat erbjuder SKL stöd och hjälp. Detta stöd omfattar både teknikinförande samt att införa Serverat i verksamheten. I gengäld vill vi att ni deltar i erfarenhetsutbyte och bidrar till förbättringsarbetet. Tillsammans kan vi öka digitaliseringstakten!

Checklista vid införande

Checklistan ger en bild av vad införandet innebär och vilka aktiviteter som behöver genomföras. Denna checklista kan vara ett samtalsunderlag i det initiala planeringsarbetet eller fungera som stöd under processen.

Checklista som beskriver införandet (PDF, nytt fönster)

Anslutning sammansatt bastjänst

På Bolagsverkets hemsida finns information om den sammansatta bastjänsten och hur anslutning går till.

Sammansatt bastjänst, Bolagsverket
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot