Publicerad: 19 juli 2017

Artificiell intelligens skapar nya möjligheter för välfärden

Den finns i hjälpsamma vardagsföremål så som kameror, projektorer, bilar och appar som vi laddar ner för olika ändamål. Artificiell intelligens skapar nya möjligheter för välfärden och har redan börjat användas.

Idag används Artificiell intelligens (AI) inom välfärden samt inom en rad andra områden. Några exempel är beslutsstöd inom hälso- och sjukvård, handläggarrobot och adaptiva program på utbildningsområdet. Här lyfts några vinster och fördelar som AI hjälper till att möjliggöra:

  • Risken för fel minskar
  • Större precision och noggrannhet
  • Effektiviserar arbetet, artificiell intelligens kan till exempel bidra med fakta till en arbetsgrupp på mycket kort tid
  • Agerar rationellt, inte känslomässig
  • Kan finnas tillgänglig dygnet runt.

Det finns många nivåer och olika definitioner inom detta område. Men på ett enkelt sätt kan AI beskrivas som intelligens som uppvisas av maskiner. Det kan också definieras som program som efterliknar mänskligt beteende och tänkande eller datorprogram som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. 

Seminarium med Göran Lindsjö om hur artificiell intelligens påverkar samhället och välfärdssektorn

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot