Publicerad: 24 juli 2018

Artificiell intelligens (AI) skapar nya möjligheter för välfärden

AI finns i hjälpsamma vardagsföremål så som kameror, projektorer, bilar och appar som vi laddar ner för olika ändamål. Artificiell intelligens skapar nya möjligheter för välfärden och har redan börjat användas.

Artificiell intelligens (AI) kan vara till mycket nytta inom välfärden, även om utvecklingen ännu är i sin linda. Beslutsstöd inom hälso- och sjukvård samt adaptiva (anpassningsbara) verktyg för skolan och missbruksvården, är exempel på annvändning.

Fördelar med AI

  • risken för fel minskar
  • större precision och noggrannhet
  • effektiviserar arbetet och kan bidra med fakta till en arbetsgrupp på mycket kort tid
  • agerar rationellt, inte känslomässig
  • kan finnas tillgänglig dygnet runt.

Flera definitioner på AI

På ett enkelt sätt kan AI beskrivas som intelligens som uppvisas av maskiner. Den kan också definieras som program som efterliknar mänskligt beteende och tänkande eller datorprogram som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. 

Seminarium med Göran Lindsjö om hur artificiell intelligens påverkar samhället och välfärdssektorn

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot