Publicerad: 11 januari 2019

Automation, robotar och AI i välfärden

Automation, robotar och artificiell intelligens (AI) skapar möjligheter för en smartare välfärd. SKL vill vägleda och inspirera till att dessa möjligheter nyttjas.

Det är inte alltid självklart vad de olika begreppen står för och hur de hänger ihop. Vad är egentligen skillnaden mellan automation, artificiell intelligens (AI) och robotar? Och hur kan de användas i välfärden?

Automation

Automation är när man överlåter till en maskin eller program att utföra ett arbete. Majoriteten av den automation som skett fram till idag bygger på teknik eller program som utformas för att utföra en uppgift på ett förbestämt sätt. Robotar och AI är exempel på verktyg för automation.

Robotar

Robotar är verktyg för automation som konstrueras för att utföra manuellt arbete. En del robotar har ett människoliknande utseende, men långt ifrån alla.

AI

På ett enkelt sätt kan artificiell intelligens (AI) beskrivas som intelligens som uppvisas av maskiner. Den kan också definieras som program som efterliknar mänskligt beteende och tänkande. Med utvecklingen av AI, börjar vi även kunna automatisera kognitiva uppgifter och problemlösning som inte är förutsägbar. AI kan inte på egen hand utföra något manuellt arbete, men AI kan vara en del i ett program som används för att styra en robot.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    AnalytikerHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot