Publicerad: 4 oktober 2018

Begrepp inom artificiell intelligens (AI)

Maskininlärning

Maskininlärning innebär att ett program lär sig ta in och dra slutsatser från stora mängder data. Det kan vara data från forskning, artiklar och beslut, ibland på olika språk. Det kan också vara bilder, ostrukturerad information från sociala medier liksom kunskap om sakers och människors fysiska placering och rörelsemönster, video och ljud.

Programmet får uppgifter att lösa och vartefter programmet utför uppgifter lär den sig vad som ger de bästa utfallen och på så vis förbättrar sig maskinen succesivt ju mer den arbetar.

Mönsterigenkänning

Mönsterigenkänning innebär att ett program söker igenom text eller bilder för att hitta mönster, inklusive avvikande mönster. Datorer är i många fall bättre än människor på mönsterigenkänning

Algoritm

En algoritm kan liknas vi en instruktion eller ett recept. I en algoritm anges de enskilda steg som ska tas för att lösa ett problem. Ett datorprogram är en algoritm. Till skillnad från vanlig programmering som går ut på att konstruera program som utför en specifik uppgift på ett förutbestämt sätt utvecklas artificiell intelligens med algoritmer som lär sig vart efter de tränas på en viss uppgift.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    AnalytikerHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot