Publicerad: 4 oktober 2018

Hur tillämpas artificiell intelligens (AI) i välfärden

Artificiell intelligens (AI) kan vara till mycket nytta inom välfärden, även om utvecklingen ännu är i sin linda. Beslutsstöd inom hälso- och sjukvård samt adaptiva (anpassningsbara) verktyg för skolan och missbruksvården, är exempel på användning.

Fram till idag har artificiell intelligens troligtvis nått flest användare i områden som informationssökning, bildigenkänning och taligenkänning. Exempel på detta är när du söker information på Google eller använder tjänster så som Siri och Alexa, som är vanligt förekommande i mobiltelefoner. Ansiktsigenkänning i bilder i sociala medier är ett annat exempel. Men även i välfärden finns stor potential att dra nytta av ai.

Adaptiva läromedel i skolan och beslutsstöd i vården

Ett par exempel på tillämpning av artificiell intelligens i välfärden är adaptiva läromedel i skolan och beslutsstöd inom vården. Ett verktyg som kan identifiera elever som riskerar att ha läs- och skrivsvårigheter och digitalt stöd för missbruksvård av alkohol- och spelmissbruk är andra exempel. Det finns också AI- baserade verktyg som kan användas i samband med rekrytering, vilket kan få betydelse för HR-funktioner.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    AnalytikerHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot