Publicerad: 28 juni 2018

Tillämpning av artificiell intelligens

Ibland är maskiner och system med artificiell intelligens helt autonoma och kan lösa uppgifter helt på egen hand. I andra används maskiner och program med artificiell intelligens för att ge stödja människor i deras professionella bedömningar inom bland annat sjukvård och utbildning.

Fram till idag har artificiell intelligens troligtvis nått flest användare i områden som informationssökning, bildigenkänning och taligenkänning. Exempel på detta är när du söker information på Google eller använder tjänster så som Siri och Alexa, som är vanligt förekommande i mobiltelefoner. Ansiktsigenkänning i bilder i sociala medier är ett annat exempel.

Ett par exempel på tillämpning av artificiell intelligens i välfärden är adaptiva läromedel i skolan och beslutsstöd inom vården. Ett verktyg som kan identifiera elever som riskerar att ha läs- och skrivsvårigheter och digitalt stöd för missbruksvård av alkohol- och spelmissbruk är andra exempel. Det finns också AI- baserade verktyg som kan användas i samband med rekrytering, vilket kan få betydelse för HR-funktioner.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot