Publicerad: 4 oktober 2018

Automatisering i välfärden

Att automatisera betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Det kan också definieras som införande av steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv.

Ofta genomförs automatisering i syfte att låta maskinen göra repetitiva, tunga eller monotona arbetsmoment så att människan kan skapa värde genom att arbeta med sådant som maskiner inte klarar. Motiven kan också vara att höja kvaliteten, hantera rekryteringsutmaningar eller att sänka kostnaderna.

Automatisering och strukturomvandling förr

I takt med den tekniska utvecklingen sker en successiv förskjutning av vilka av vilka arbetsmoment som maskiner, robotar och datorer klarar av. Därmed sker också en successiv förskjutning av vilka arbetsmoment som utförs av människor.

I början av 1900-talet arbetade en stor andel av den svenska befolkningen i jordbruksnäringen. Idag är det endast drygt en procent som gör det och de flesta uppgifterna utförs helt eller delvis av maskiner. Samtidigt är digital analytiker, social media manager och personlig tränare exempel på yrken som inte existerade för femton år sedan.

Automatisering har ofta inneburit stora förändringar för de människor som påverkas – både de vars arbetsuppgifter försvinner och de som drar fördelar av de möjligheter som kan uppstå när produkter och tjänster förändras.

Automation med digital teknik

Idag sker automation till stor del med stöd av digital teknik. Digital automation kan vara mycket komplex och omfatta stora datanätverk, sensorer, artificiell intelligens, simulering och visualisering av komplex information. Det kan till exempel finnas i smarta städer och smarta fastigheter.

Digital automation kan också genomföras med relativt enkla program, som konstrueras för att hantera information på ett förutbestämt sätt. Automatiserad ärendehantering och administration är exempel på det.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    AnalytikerHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot