Publicerad: 17 januari 2019

Studier automatisering av arbete

Möjligheter och utmaningar för kommuner, landsting och
regioner i SKL:s rapport "Automatisering av arbete".

En rad internationellt uppmärksammade rapporter pekar på att den tekniska utvecklingen innebär en stor potential för automatisering av både fysiska och kognitiva arbetsuppgifter under de närmaste tjugo åren.

SKL:s rapport om automatisering av arbete

SKL:s rapport "Automatisering av arbete - möjligheter och utmaningar för kommuner, landsting och regioner" tar upp det huvudsakliga innehållet i ett antal rapporter, vilken teknik det handlar om och vad tekniken ska uppnå. Den tar också upp potentialen för kommunsektorn samt vilka utmaningar som behöver hanteras. baserat på dessa studier.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    AnalytikerHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot