Publicerad: 4 oktober 2018

Vad kan automatiseras i välfärden?

Fler studier pekar på att ungefär hälften av dagens arbetsuppgifter globalt kommer att kunna automatiseras inom ett par decennier. Inom välfärden handlar det om cirka 25 - 35 procent.

I svenska kommuner, landsting och regioner är det sannolikt arbetsuppgifter inom administration, ekonomi, service, transport och teknik som kommer att påverkas i störst utsträckning. Inom områden som utbildning, vård och omsorg är potentialen lägre, men ändå betydande. Globalt bedöms potentialen inom dessa områden vara 25–35 procent.

Förutsägbara arbetsuppgifter kan redan automatiseras

Rapporter pekar på att det med befintlig teknik i princip är möjligt att automatisera de flesta arbetsuppgifter som är förutsägbara, såväl fysiska som kognitiva, och där det går att sätta upp regler för hur arbetsuppgifterna ska utföras.

För att kunna erbjuda en fortsatt bra välfärd, också när de demografiska utmaningarna
tilltar, behöver kommuner, landsting och regioner ta tillvara denna potential. Mycket kan göras redan idag. Förutsägbara, regelstyrda arbetsuppgifter kan automatiseras med befintlig teknik. Kommuner, landsting och regioner behöver identifiera vilka dessa uppgifter är och avgöra om det är lämplig att automatisera dem.

Oförutsägbara arbetsuppgifter automatiseras med AI och robotik

Utvecklingen av artificiell intelligens och robotik innebär att också oförutsägbara uppgifter, som länge ansetts kräva mänsklig bedömningsförmåga och erfarenhet, i ökande grad kommer kunna automatiseras. Kommuner, landsting och regioner behöver vara med och driva och ta ansvar för denna utveckling.

Oförutsägbara, såväl fysiska som kognitiva, arbetsuppgifter har länge varit omöjliga att automatisera. Dessa kan delas in i tre kategorier, perception/manuell flexibilitet, kreativitet och social intelligens.

Mänskliga förmågor som inte kunnat automatiseras (hittills)

Perception/manuell flexibilitet

 • fingerfärdighet; flinkhet i fingrarna med små objekt
 • manuell färdighet; flinkhet i armar och händer
 • manövrering i trånga utrymmen eller svåra positioner; flinkhet i kroppen.

Kreativitet

 • originalitet; förmåga att komma med nya idéer för att lösa problem
 • konstnärlighet; teori/tekniker för komposition, produktion, utförande.

Social intelligens

 • social perception; tolka och förstå människors reaktioner
 • förhandling; sammanföra människor och förena olikheter
 • övertalning; övertala människor att ändra sig i åsikter eller handling
 • vård, omsorg och assistans; personlig assistans, medicinskt, känslomässigt eller annat stöd till medarbetare, kunder och patienter.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Malin Annergård
  AnalytikerHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot