Publicerad: 28 juni 2018

Vad kan automatiseras?

Fler studier pekar på att ungefär hälften av dagens arbetsuppgifter globalt kommer att kunna automatiseras inom ett par decennier. Inom välfärden handlar det om cirka 25 - 35 procent.

Rapporter pekar på att det med befintlig teknik i princip är möjligt att automatisera de flesta arbetsuppgifter som är förutsägbara, såväl fysiska som kognitiva, och där det går att sätta upp regler för hur arbetsuppgifterna ska utföras.

Oförutsägbara, såväl fysiska som kognitiva, arbetsuppgifter har länge varit omöjliga att automatisera. Dessa kan delas in i tre kategorier, perception/manuell flexibilitet, kreativitet och social intelligens.

Mänskliga förmågor som inte kunnat automatiseras (hittills)

Perception/manuell flexibilitet

  • fingerfärdighet; flinkhet i fingrarna med små objekt
  • manuell färdighet; flinkhet i armar och händer
  • manövrering i trånga utrymmen eller svåra positioner; flinkhet i kroppen.

Kreativitet

  • originalitet; förmåga att komma med nya idéer för att lösa problem
  • konstnärlighet; teori/tekniker för komposition, produktion, utförande.

Social intelligens

  • social perception; tolka och förstå människors reaktioner
  • förhandling; sammanföra människor och förena olikheter
  • övertalning; övertala människor att ändra sig i åsikter eller handling
  • vård, omsorg och assistans; personlig assistans, medicinskt, känslomässigt eller annat stöd till medarbetare, kunder och patienter.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot