Publicerad: 20 februari 2019

Automatiserad ärendehantering i välfärden

Svensk välfärd står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar väntas leda till svårigheter att klara såväl finansiering som kompetensförsörjning inom kommun- och landstingssektorn. Det är därför nödvändigt att hitta nya och effektivare arbetssätt. 

Att hantera ärenden är en omfattande administrativ uppgift för kommuner, landsting och regioner. Idag finns väl utvecklad teknik för att låta hela eller delar av de moment som ärendehantering omfattar skötas automatiskt.

Potential till ytterligare effektivisering

Flera studier pekar på att det finns en stor potential att automatisera arbetsuppgifter inom många områden. Med befintlig teknik är det redan idag möjligt att automatisera enkla regelstyrda administrativa uppgifter. Hanteringen av ärenden har över tid blivit allt mer automatisk, men potentialen till effektivisering har inte nyttjats fullt ut.

Att frigöra tid för det som skapar värde

SKL har tagit fram en rapport som i första hand vänder sig till personer i en ledande ställning inom kommuner, landsting och regioner. Syftet är ge en översiktlig bild av vad automatiserad ärendehantering är, vilka nyttor och effekter som kan uppnås och vad som är viktigt att tänka på för att dess nyttor ska kunna realiseras.

Exempel på automatiserad ärendehantering i välfärden

Göteborg löser boendeparkering på minuten

Försäkringskassan fick lägre kostnader och nöjdare kunder

Trelleborgs kommun får mer tid för medborgarna när roboten handlägger

Helsingborgs medarbetare prioriterade processer

VGR börjar med enkla processer med stora volýmer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    AnalytikerHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot