Publicerad: 4 oktober 2018

Boendeparkeringstillstånd på minuten

I kommuner med mycket tätort hanteras ofta stora volymer ansökningar om boendeparkeringstillstånd. Det är ett exempel på en mycket enkel regelstyrd process.

I Göteborg finns en automatisk lösning för detta som infördes redan år 2010. Processen fungerar om personen samtidigt är

  1. folkbokförd på adressen
  2. står som ägare till en bil.

Så går det till att söka tillstånd digitalt

Personen som söker om tillstånd gör det via kommunens hemsida. När kunden fyllt i de uppgifter som krävs går en elektronisk fråga till Skatteverkets folkbokföringsregister och en fråga till Transportstyrelsens fordonsregister. Om uppgifterna stämmer får personen ett bekräftelsemeddelande via e-post om att tillståndet är godkänt. Förfarandet är helt digitalt. Parkeringsvakterna ser digitalt vilka bilar som har tillstånd i vilket område.

Effekter av automatiserat tillstånd för parkering

För invånarna innebär tjänsten att de kan få tillstånd på en gång, förutsatt att uppgifterna de fyller i stämmer. Tidigare kunde det ibland ta upp till tre veckor.

Den totala handläggningstiden inom Trafikkontoret för en standardansökan har minskat från tre veckor till en enda knapptryckning, som sker för samtliga inkomna tillstånd vid ett tillfälle varje dag. Med den knapptryckningen formaliseras beslutet och en handläggare knyts till ärendena.

Av de sammanlagt 420 ansökningar, som varje månad kommer in, är det idag endast en handfull som kommer in via pappersblanketter. Antal personliga besök på Trafikkontoret i samband med ansökningarna har minskat från 600 till högst tio besök besök per månad.

Innan denna lösning utvecklades, upptog arbetet med att administrera ansökningarna fyra heltidstjänster. Idag är det en heltidstjänst som gör det. Det finns fortfarande en viss manuell hantering kring till exempel tjänstebilar.

Det finns flera olika lösningar för att automatisera boendeparkeringstillstånd. Några andra kommuner som har sådana lösningar är Norrköping, Stockholm, Solna och Danderyd.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    AnalytikerHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot