Publicerad: 4 oktober 2018

Förändrad ärendehantering

En successiv förskjutning har skett, från analog och manuell ärendehantering, till digital och automatisk hantering. Människor vill ha och förväntar sig smidig, snabb och korrekt hantering.

Ärendehantering sker i en process som kortfattat går ut på att samla in, bearbeta och bedöma och delge information. Över tid har människors beteenden och förväntningar förändrats. När invånare får möjligheten att storhandla och öppna ett nytt bankkonto via mobilen när som helst på dygnet, vill de kunna fråga, ansöka, anmäla lika enkelt också hos det offentliga. Även medarbetarna förväntar sig att det ska vara enkelt att få tag i den information de behöver.

Ärendehanteringen har förändrats över tid

Ärendehantering - process från manuell till automatiserad

Från manuell till automatisk ärendehantering

Möten, papper, post och telefoner

Innan datorernas och digitaliseringens tid var ärendehantering ett arbete som uteslutande utfördes manuellt av människor. Informationen togs emot, samlades in, bedömdes och delgavs i fysiska möten, på pappersblanketter via traditionell post, fax och telefon.

Datorer och verksamhetssystem

När datorerna kom öppnades möjligheten att digitalisera informationen. Information kunde till viss del matas in och hanteras i datasystem istället för på papper, först på enskilda datorer sedan mellan datorer i lokala nätverk. Verksamhetssystem utvecklades för att stödja de processer som ärenden hanteras i. Över tid har mängder av verksamhetssystem utvecklats för att stödja olika ärendeprocesser. Dessa har succesivt blivit allt mer automatiska.

Internet och webbaserad informationsöverföring

När möjligheterna att hantera information över internet kom på 1990- talet öppnades nya möjligheter. Det blev möjligt att ersätta en del pappersblanketter, fax och telefonsamtal med e-post och information kunde läggas upp på och samlas in på webben. E-tjänster började utvecklas och människor började ställa frågor, ansöka och anmäla online.

När internet i nästa steg blev mobilt kunde detta ske också i realtid, överallt och oberoende av tid och rum. Samhällsutvecklingen tog ett digitalt språng. Lättillgänglig information, mer avancerade och användarvänliga mobiltelefoner, datorer, e-tjänster och system började utvecklas och möjligheterna att hantera och lagra stora mängder data öppnades.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    AnalytikerHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot