Publicerad: 4 oktober 2018

Lägre kostnader och nöjdare kunder

För att hantera den ökande mängden ärenden inleddes 2013 ett arbete med att automatisera delar av ärendehanteringen. En målsättning med arbetet var också att förenkla föräldrarnas kontakter med Försäkringskassan.

Antalet barn och föräldrar i Sverige växer för varje år som går. För Försäkringskassan innebär det att antalet ansökningar om föräldrapenning som ska hanteras ständigt ökar.

Kunderna involverades i utformningen av tjänsten

Automatiseringen har skett stegvis under fem år. Olika tekniska lösningar har kombinerats för att skapa ett automatisk flöde. För att förstå kundernas situation och behov har dessa involverats i arbetet med att utveckla de webbaserade tjänsterna.

Att föräldraförsäkringen styrs av tydliga regler, som en maskin kan programmeras att agera utifrån, har varit en förutsättning för arbetet. Dessutom har det varit avgörande att den ansökan kunderna fyller i på webben har kunnat utformas så att maskinen lätt kan läsa in informationen.

Andra försäkringar som Försäkringskassan hanterar har inte kunnat automatiseras fullt ut då ansökningarna innehåller mycket ostrukturerade uppgifter, så som skriftliga motiveringar och utlåtanden som till exempel att läkare skriver i fria textfält.

Nyttor och effekter av automatiserad ärendehantering hos Försäkringskassan

För att kunna följa hur nyttor och effekter utvecklas har Försäkringskassan ett antal nyckeltal som följs upp kontinuerligt. I dag hanteras cirka hälften av alla ansökningar om föräldrapenning helt automatiskt. Samtidigt har föräldrarna blivit mer nöjda. Nöjd kund index (NKI) har ökat från 61 till 67.

Kostnaderna för att hantera en ansökan har sjunkit med 36 procent, från 225 kronor per ansökan och år 2013, till 143 kronor per ansökan och år 2017.

En annan effekt är att andelen egenorsakade återkrav har sjunkit från 50 procent till 34 procen. Det innebär att en lägre andel av de återbetalningskrav som uppstår, beror på att föräldrarna lämnar felaktiga uppgifter när de fyller i ansökan. Det har blivit lättare att göra rätt, då den e-tjänst föräldrarna fylleri, inte kan skickas in förrän alla obligatoriska uppgifter finns med.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    AnalytikerHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot