Publicerad: 4 oktober 2018

Nyttor och effekter med automatiserad ärendehantering

Motiven för att automatisera kan variera. Man kan vilja underlätta samt höja kvaliteten och rättssäkerheten för den som har ärenden, eller underlätta för och avlasta medarbetarna. Andra motiv kan vara höjd produktivitet och effektivitet.

Syftet och drivkrafterna kan vara olika på olika nivåer i organisationen. Ibland kan det främsta motivet vara att komma till rätta med långa ärendetider, krånglig och felaktig hantering och andra missförhållanden. En vanlig missuppfattning är att automatisering alltid motiveras av och leder till lägre kostnader, men så behöver det inte vara.

Möjliga nyttor och effekter av att automatisera sin ärendehantering

 • frigöra tid förvärdeskapande uppgifter och att hantera personalbrist
 • lägre kostnader
 • större kapacitet - med en automatisk lösning kan ärenden hanteras dygnet runt, sju dagar i veckan, 365 dagar om året
 • bättre arbetsmiljö Mer nöjda och mindre stressade medarbetare
 • flexibilitet. Kan hantera ökad arbetsbelastning och toppar
 • färre felaktigheter. Det blir större konsekvens i utförandet
 • snabbare hantering
 • större sökbarhet I många automationslösningar går det att följa och spåra var i processen ett ärende befinner sig.
 • större integritet I en automatisk lösning kan information hanteras mer anonymt.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Malin Annergård
  AnalytikerHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot