Publicerad: 28 juni 2018

Processen att automatisera ärendehantering i välfärden

Ärendehantering sker i ett antal moment eller sekvenser, som tillsammans utgör en process med en början och ett slut.

Processen börjar med att någon har ett ärende och avslutas med att ärendet är löst eller åtgärdat. I offentlig verksamhet är processen ofta helt avslutat först när ärendet arkiverats.

Processen så som den ter sig för den som har ett ärende skiljer sig åt från hur den ser ut ur organisationens interna perspektiv. Den som vill effektivisera och automatisera en process behöver därför beakta båda dessa perspektiv.

Processen för den som har ett ärende

Den interna ärendeprocessen

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot