Publicerad: 28 juni 2018

Den interna ärendeprocessen

Ur ett internt perspektiv kan ärendehanteringsprocessen liknas vid en produktionsprocess som går ut på att producerar svar, beslut, utbetalningar och så vidare.

En ärendeprocess består normalt av olika slags moment/arketyper. Det finns ärendeprocesser som endast består av några få av dessa moment. För andra ärenden krävs ett omfattande antal moment av till exempel kontroller och insamling av information innan de är avslutade.

Ärendeprocessens steg

  1. möjliggörande
  2. registrering och kontroll
  3. insamling och komplettering
  4. beredning
  5. beslut
  6. arkivering eller delgivning.

Enkla respektive komplexa processer

Processer kan delas in i enkla respektive komplexa. För enkla processer går det att i förväg bestämma hur hanteringen ska gå till i varje steg. Genom att utforma program som hanterar informationen på ett förutbestämt sätt enligt tydliga regler kan hanteringen automatiseras.

Enkla processer

Ett exempel på en enkel process är ansökan om boendeparkering. Om en person 1) är skriven på en viss adress och 2) äger en bil har personen rätt till boendeparkering. Den information som behövs för att kontrollera detta finns lättillgänglig i adressregistret och fordonsregistret. Hanteringen kan automatiseras.

Komplexa processer

I komplexa processer går det inte att i förhand bestämma hur alla steg ska hanteras. Det kan till exempel krävas tolkning av ostrukturerad text, tolkning av regler, bedömningar och avvägningar. Än så länge är sådana processer inte mjöliga att automatisera fullt ut. Ett exempel på en komplex process är ansökan om sjukpenning hos försäkringskassan. I sådana ärenden krävs läkarintyg som består av ostrukturerad information så som läkarens beskrivning i fritext av symptom och arbetsförmåga. Det kan maskiner än så länge inte hantera.

Några steg i en komplex process kan dock vara av en sådan art att de kan automatiseras. Processen kan då automatiseras till viss del.

En process kan vara komplicerad utan att för den skull är komplex. Det kan till exempel krävas avancerade uträkningar i flera steg. Sådan uträkningar kan vara komplicerade och tidskrävande för en människa. För ett program är sådan beräkningar dock enkla att utföra på ett ögonblick då reglerna/formlerna är tydliga.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot