Publicerad: 4 oktober 2018

Kontaktcenter och e-arkiv underlättar automatisering

Att inrätta kontaktcenter och e-arkiv ökar möjligheterna för automatisering. Cirka 100 av landets 290 kommuner har kontaktcenter (juni 2018).

Etablering av ett kontaktcenter underlättar och ger bra underlag till arbetet med att automatisera ärendehanteringen. I kontaktcenter blir ärenden och volymer synliga. Det ger bra underlag för att utveckla service och tjänster och för att automatisera processer. Kontaktcenter effektiviserar ärendehanteringen också på andra sätt.

Vanliga effekter av kontaktcenter

 • Invånare och företags kontakt med kommunen/landstinget/regionen förenklas. Invånarna får i högre grad svar på sina frågor i den första kontakten.
 • Ärendetider för enklare ärende reduceras.
 • Specialisthandläggarkompetens frigörs, vilket skapar bättre förutsättningar för att reducera handläggningstider i ärenden som kräver specialistkompetens.
 • Kostnaderna för viss ärendehantering reduceras.
 • Organisationen får bättre underlag för att utveckla sin service och tjänster samt för att digitalisera och automatisera tjänster och processer.
 • Onödig efterfrågan blir synlig.

Några fördelar med e-arkiv

En förutsättning för att kunna automatisera processer fullt ut är att det finns ett e-arkiv. E-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital information. I en tid där allt mer digital information hanteras är e-arkiv en nödvändighet. Fördelarna med e-arkiv är många.

 • Det blir möjligt att effektivt och säkert lagra handlingar elektroniskt; de behöver inte skrivas ut och arkiveras analogt.
 • Automatisering av ärendeprocesser kan genomföras fullt ut.
 • Medborgare och medarbetare kan effektivt söka bland sparade handlingar.
 • Lagringsutrymme och manuella insatser i arkivet kan effektiviseras.
 • Krav på öppenhet i organisationen kan mötas.
 • Det blir enklare och billigare att byta verksamhetssystem. Utan e-arkiv behöver ofta gamla system sparas för att informationen i dem inte ska gå förlorad. Det innebär ofta dubbla licenskostnader och onödiga förvaltningskostnader för verksamheten.
 • Det blir möjligt att uppfylla offentlighetslagstiftningen.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Malin Annergård
  AnalytikerHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot