Publicerad: 20 februari 2019

Etiska och legala utmaningar med AI och att automatisera i välfärden

Automatisering och utveckling av artificiell intelligens innebär inte bara möjligheter. Utvecklingen för också med sig nya utmaningar som behöver hanteras om potentialen ska kunna tas tillvara.

Innovationsledarskap och förmåga till omställning för individer och verksamheter kommer att bli viktigare:

  • ledarskap och omställningsförmåga i verksamheter
  • äganderätt till data och utmaningar med personlig integritet, etik och tillit
  • risk för tillämpning av omogna AI-lösningar
  • säkerhetsrisker genom medvetet skadlig dataanvändning och datamanipulering.

Principer till stöd för beslutsfattare

Organisationen ACM (Association for Computing Machinery) har tagit fram en samling principer som kan ge stöd till beslutsfattare för att ställa frågor i samband med att automatiseringsinitiativ inleds.

Principerna tar fasta på perspektiv som likabehandling, ansvar, testning, insyn i arbetsprocess och validering. De kan vara ett stöd för den som vill få mer information om hur ett tänkt initiativ avser att hantera dessa saker

AI Sustainability – Purpose Driven Approach to AI

Film om AI och hållbarhet som tar upp etiska frågor kopplat till AI med Anna Felländer, forskare och expert inom ekonomi och digitalisering.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    AnalytikerHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot