Publicerad: 28 juni 2018

Etiska och legala frågor när man automatiserar i välfärden

Automatisering och utveckling av artificiell intelligens innebär inte bara
möjligheter. Utvecklingen för också med sig nya utmaningar som behöver
hanteras om potentialen ska kunna tas tillvara.

Innovationsledarskap och förmåga till omställning för individer och verksamheter kommer att bli viktigare. Detta kommer att ställa krav på ledningens förmåga för verksamhetsutveckling och förmåga att stödja individer i omställning och kompetensutveckling.

Utmaningar vid automatisering i välfärden

  • ledarskap och omställningsförmåga i verksamheter och policysystem
  • jobbdynamik och arbetslöshet på grund av snabba förändringar på arbetsmarknaden
  • äganderätt till data och utmaningar med personlig integritet, etik och tillit
  • data – och affärsmonopol för ett fåtal teknikbaserade företag
  • risk för tillämpning av omogna AI-lösningar baserade på felaktiga data och
    algoritmer
  • säkerhetsrisker genom medvetet skadlig dataanvändning och datamanipulering.

Principer till stöd för beslutsfattare

Organisationen ACM (Association for Computing Machinery) har tagit fram en samling principer som kan ge stöd till beslutsfattare för att ställa frågor i samband med att automatiseringsinitiativ inleds.

Principerna tar fasta på perspektiv som likabehandling, ansvar, testning, insyn i arbetsprocess och validering. De kan vara ett stöd för den som vill få mer information om hur ett tänkt initiativ avser att hantera dessa saker

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot