Publicerad: 11 januari 2019

Robotar i välfärden

En robot är en maskin som konstruerats för att utföra ett manuellt arbete.

Ibland definieras en robot med att den har ett människoliknande utseende. Det kan ge upphov till missförstånd då många saker som vi kallar robotar inte har ett människolikt utseende. De är istället utformade på ett sätt som passar för den uppgift de ska utföra.

Robotar i välfärden

Robotgräsklippare, robotdammsugare och robotar i industrin är vanligt förekommande. Inom välfärden är det inom främst inom vård- och omsorg som robotar förkommer. Några exempel är duschrobotar, rehabiliteringsrobotar och kommunikationsrobotar. Andra robotar används för transporterar av bland annat tvätt och labbprover inom sjukvården.

Människoliknande, så kallade humanioda robotar är ovanliga, men under utveckling. Med stöd av en rad olika tekniker konstrueras de för att utföra ”mänskliga” handlingar, såsom att röra sig i terräng, känna igen objekt, förstå och känna igen tal och emotionell sensibilitet. En utmaning här är att människor många gånger blir skeptiska och tycker det är obehagligt när en robot är för lik en människa. Exempel på humanoida robotar är Pepper och Sofia.

Robothandläggare (RPA)

Under senare tid har begreppet robothandläggare och mjukvarurobot börjat användas för ett digitalt program som används för att automatisera arbete som människor annars gör när det sitter vid datorn och jobbar. Andra begrepp som används för detta är digital medarbetare eller RPA (robot process automation). I det sammanhanget används begreppet robot som en metafor för att beskriva att programmet utför ett arbete som en människa tidigare gjort. Det rör sig då inte om en fysisk maskin som utför ett manuellt arbete.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    AnalytikerHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot