Publicerad: 4 oktober 2018

Robotar i välfärden - exempel

Inom välfärden har robotar många användningsområden där de både underlättar, effektiviserar och sparar resurser. Internationellt sett finns flera exempel på områden där de redan nu gör nytta. I Sverige är tillämpningen än så länge begränsad.

Kirurgi

För kirurgi finns en robot utvecklad som läkaren kan använda för att få finmotrisk kontroll av kirurgiska instrument vid operation (exempelvis Intuitive Surgical) Den kan användas vid vissa standardoperationer till exempel vid borttagning av gallblåsan.

Kirurgi och så kallad interventionell radiologi, (medicinsk teknik som möjliggör minimalt invasiva ingrepp med hjälp av bildgivande radiologiska metoder) bedöms på sikt kunna automatiseras i stor utsträckning.

Känselförstärkning

Ett annat exempel är en så kallad hepatisk display, vilket är en känselförstärkande teknik som används bland annat inom medicinsk vård på distans (telemedicin) samt för att träna medicinsk personal.

Genom att ta på en hepatisk display kan en person på distans känna beröring, tryck med mera som förmedlas med digital teknik. Tidigare har det endast varit möjligt att förmedla sinnesintryck i form av ljud (musik) och synintryck (på skärm) digitalt.

Rehabilitering

En rehabiliteringsrobot är robot i form av en ställning som människan placerar till exempel sina ben i för att få stöd då motoriken ska tränas upp. De användas bland annat för rehabilitering efter en stroke. Rehabiliteringsrobotar möjliggör intensiv behandling som kan anpassas till patienten behov. Tekniken kan användas för en varaktig och långsiktig behandling i hemmet.

Transporter

Självkörande bilar och andra självkörande transporter är andra exempel på robotar. Många arbetsuppgifter inom logistik kommer att kunna automatiseras med denna teknik. På sjukhus förekommer automatiserade transporter av mat, recept, labprover och tvätt. Ett exempel från Sverige är självkörande tvättvagnar på Karolinska sjukhuset i Solna.

Läkemedelshantering

Automatiserade system för lagring och utgivning av läkemedel är exempel på robotar. Dessa används för att eliminerar mänskliga fel samtidigt som logistiken för läkemedelshanteringen underlättas.

Omvårdnad av äldre och rörelsehindrade

Med en duschrobot kan till exempel äldre och rörelsehindrade i större utsträckning sköta sin hygien på egen hand.

Ett annat exempel är den så kallade Giraffen som används inom bland annat äldreomsorgen Giraffen är lika hög som en människa och utformad med en bildskärm i höjd med en människas huvud och hjul nedtill som gör att den äldre enkelt kan rulla den med sig.

Kommunikation

Kommunikationsrobotar är hjälpmedel som bidrar till att personer kan delta och kommunicera på distans. I Sverige finns exempel på kommunikationsrobotar inom till exempel omsorg, vård och skola.

För skolor finns kommunikationsrobotar utvecklade för att elever som till exempel är långtidsinlagda på sjukhus ska kunna delta i klassrummet. Roboten är i klassrummet och eleven styr den med sin surfplatta.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    AnalytikerHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot