Publicerad: 2 november 2017

Dela Digitalt- enklare samverkan för en smartare välfärd

Dela Digitalt är en samverkansportalen där kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter både kan samverka för att realisera gemensamma initiativ och kan dela med sig av resultat och erfarenheter från den egna verksamhetsutvecklingen.

Tanken med Dela Digitalt är att vara en mötesplats för att dela och samverka mer strukturerat och lättillgängligt. Det blir lättare att dela med sig, att hitta vad andra gjort, få vetskap om vilka initiativ som pågår och som går att delta i samt att fråga andra om att engagera sig i det egna initiativet. Genom att mötas så här kan offentlig sektor jobba både snabba på, öka kvalitet och effektivisera verksamhetsutvecklingen – smartare helt enkelt!

Alla som arbetar inom offentlig sektor har tillgång till sajten genom sin mejladress.

Logga in på Dela Digitalt

- Med hjälp av Dela Digitalt kan vi tillsammans skapa en arena för samverkan. Detta bygger på att alla är med och bidrar och tar del av varandras kunskaper, erfarenheter och initiativ. Det har under längre tid funnits en stor efterfrågan från våra medlemmar och vi hoppas nu att många delar med sig, säger projektledaren Johan Kjernald, från Göteborgsregionens kommunalförbund.

En viktig del i Dela Digitalt är möjligheten att samverka kring gemensamma lösningar.

- Genom Dela Digitalt vill vi skapa en tydligare ”dela-kultur” i offentlig sektor. Det är möjligt att söka samverkansparter som vill delta i ett initiativ genom finansiering, med kompetenser eller som pilotverksamhet. På så sätt kan organisationer lättare hitta varandra, få ett brett engagemang och större möjligheter att med gemensamma resurser skapa riktigt bra lösningar, säger Anna Pegelow, ansvarig för satsningen på SKL.

Samverkansytan Dela Digitalt byggs upp på initiativ av SKL och i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund. I mitten av november 2016 lanserades den första versionen men vi kommer kontinuerligt att utveckla sajten med ny funktionalitet.

Vi tar gärna emot förslag på förbättringar som ger oss möjligheten att utveckla sajten vidare efter användarnas behov. Om du behöver hjälp och stöd i plattformen är du varmt välkommen att kontakta oss.

Hjälp oss sprida Dela Digitalt

Vi behöver också hjälp med att sprida deladigitalt.se. Alla i offentlig sektor behöver känna ett ägandeskap och vilja bidra till sajten för att den ska bli så bra som möjligt.

Nedan finns ett informationspaket som kan nyttjas för att sprida Dela Digitalt inom organisationen eller till andra. Vi kommer även gärna ut till din organisation och berättar mer om sajten och om hur man kan arbeta med den, antingen på plats eller på distans.

Vi har tagit fram ett antal banners som ni kan använda för intern kommunikation. Lägg gärna upp på ert intranät eller andra kanaler så hjälps vi åt att påminna varandra om att dela digitalt.

Banners Dela Digitalt

Banners Dela Digitalt

Banners Dela Digitalt

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot