Publicerad: 15 november 2018

DigiGov – toppledarforum för ett smartare Sverige

Sedan 2016 arrangerar regeringen och SKL årligen toppledarforumet DigiGov. Inbjudna är högsta beslutsfattarna inom kommuner, landsting, regioner, myndigheter, näringsliv och akademi.

Programmet på DigiGov utgår från offentlig sektors stora samhällsutmaningar och hur beslutsfattarna tillsammans kan skapa en smartare välfärd. En viktig del för deltagarna är ett öppet möte för regeringens ett råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige, som tillsattes i december 2015. Här sker en diskussion om vilka insatser regeringen behöver prioritera för att driva på digitaliseringen av det offentliga Sverige.

DigiGov 2017

DigiGov 2017 arrangeras den 5-6 december. Inbjudan till presidierna i kommunstyrelser, landstingsstyrelser och regionstyrelser samt kommundirektörer, landstingsdirektörer och regiondirektörer skickades ut i september.

Bland de medverkande finns civilminister Ardalan Shekarabi, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och SKL:s ordförande Lena Micko.

DigiGov – Toppledarforum för ett smartare Sverige

En kort film som sammanfattar DigiGov 2017

DigiGov 2016

Det allra första DigiGov ägde rum i november 2016.

En kort film som sammanfattar DigiGov 2016

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Gillquist
    Tf sektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot