Publicerad: 4 oktober 2018

Västerbotten vill stärka kompetensen genom DigiGov

Till DigiGov kommer omkring 400 beslutsfattare från kommuner, landsting, regioner, myndigheter, akademi och näringsliv, för att tillsammans diskutera vad som krävs för att offentlig sektor bättre ska utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten

Anna Pettersson

Från Västerbotten kommer en hel grupp med chefer från kommuner, landsting och region, under ledning av regiondirektören Anna Pettersson.

- Vi förväntar oss att gemensamt få ta del av erfarenheter och initiativ från andra organisationer och delar av landet. Vi hoppas få inspiration och kunskap som skapar gemensamma referensramar för att fortsätta det regionala och lokala arbetet på hemmaplan, säger Anna Pettersson.

Digitala Västerbotten

I Västerbottens digitala agenda har sju fokusområden definierats. I januari i år bildades projektet Digitala Västerbotten, ett treårigt projekt där digital kompetens är ett av sex delprojekt och en av målgrupperna är just ledare och beslutsfattare hos de deltagande organisationerna – länets alla 15 kommuner, Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten.

Magnus Rudehäll, digital strateg vid Region Västerbotten.

Magnus Rudehäll

– Genom att åka gemensamt till DigiGov vill vi fokusera på det digitala ledarskapet, säger Magnus Rudehäll, digital strateg vid Region Västerbotten.

Deltagandet i DigiGov är en del i en workshopserie, som kommer att pågå fram till i vår. I mars arrangeras också en lokal konferens tillsammans med SKL, där digitalt ledarskap kommer att vara ett huvudspår.

Stärkt digital kompetens

Samverkan och samarbete är nyckelord för att kommunerna ska kunna öka sin digitalisering. I projektet Digitala Västerbotten ryms fyra delområden: samverkan, digital kompetens, e-förvaltning, e-tjänster samt fokusområdena e-lärande och e-hälsa.

– Om vi ska lyckas få med oss alla kommuner måste vi utveckla samverkan och samarbete på alla nivåer. Vi måste stärka den digitala kompetensen och framför allt skapa förmåga och kapacitet till förändring, och där handlar det mycket om att hitta mekanismer, metoder och modeller för att ta steget bortom utredningarnas och pilotprojektens förlovade land, säger Magnus Rudehäll.

Fakta

Under DigiGov kommer Region Västerbotten också att finnas med i Vinnovas monter för att informera om projektet LADDS, Labb för det datadrivna samhället. LADDS är ett av sex datadrivna labb i Sverige som Vinnova finansierat etableringen av.

Kontakt

Magnus Rudehäll
Digital strateg, Region Västerbotten
070-608 48 88
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Informationsansvarig

  • Anna Gillquist
    Tf sektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot