Publicerad: 10 februari 2017
Prenumerera på Digitalisering, e-tjänster

Grundläggande förutsättningar, digitalisering

SKL arbetar med grundläggande förutsättningar för att förenkla för kommuner, landsting och regioner. Det kan delas in i följande områden: ledning och styrning, samverkan, gemensamma lösningar, informationsförsörjning, digital infrastruktur, arkitektur och säkerhet.

Handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling

Med bra digitala tjänster och ökad öppenhet kan privatpersoner och företag ta ansvar och kontroll över sin vardag på ett nytt sätt, och själva bidra till utvecklingen av samhället. För att åstadkomma det krävs en ökad digital samverkan inom offentlig sektor och utveckling av gemensamma förutsättningar som den digitala utvecklingen baseras på. De gemensamma förutsättningar som behövs rör bl.a. arkitektur, standarder, informationsförsörjning, infrastruktur, processer, tjänster, ledning och styrning.

Arbetskopia: Handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling (PDF nytt fönster)

Dela Digitalt

Nu pågår utvecklingen av samverkansportalen Dela Digitalt, på initiativ av SKL och i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund. Idén med Dela Digitalt är att dela och samverka mer strukturerat och lättillgängligt. Det blir lättare att hitta vad andra gjort och vilka utvecklingsinsatser som pågår och som går att delta i. Lanseringen av webbplatsen kommer ske i november 2016.

DELA Digitalt

Gemensamma kravställningar

SKL arbetar med gemensamma kravställningar i samverkan med kommuner och landsting. Syftet är att enas kring en gemensam nivå, underlätta och effektiversa utveckling och upphandling, samt att agera tydligare beställare gentemot marknadens aktörer.

Gemensamma kravställningar

Säker meddelandehantering

Det behöver bli enklare att digitalt överföra känslig information mellan olika aktörer inom offentlig sektor. SKL har därför tagit fram en rapport med rekommendationer för säker meddelandehantering.

Säker meddelandehantering

Single face to industry (SFTI)

SKL, Ekonomistyrningsverket (ESV) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.

Om SFTI, SFTI

E-delivery

Ekonomistyrningsverket (ESV) bevakar EU-kommissionens arbete med e-delivery som handlar om transporten av digitala meddelanden. ESV representerar Sverige i vissa av EU:s arbetsgrupper och bevakar svenska intressen inom området.

Om projektet, Europeiska kommissionen

Om ESV, ESV

Tjänstekatalogen

Tjänstekatalogens syfte är att bidra till ökad återanvändning av information i offentlig sektor. I katalogen hittar du information om maskinella gränssnitt och kontaktuppgifter för att snabbt kunna komma igång med återanvändning av information i utvecklingen av din tjänst.

Tjänstekatalogen, E-delegationen

Svensk e-legitimation

Alla medborgare behöver e-legitimation för att säkert kunna utbyta känslig information i kontakt med vården, skolan, äldreomsorgen, samt med statliga myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan, CSN med flera.

Om E-legitimationsnämnden, E-legitimationsnämnden

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot