Publicerad: 17 januari 2019

Andra initiativ för gemensamma insatser

Det finns en rad initiativ som bidrar till att det finns gemensamma och grundläggande förutsättningar för den digitala utvecklingen i offentlig sektor. Här följer ett axplock.

Dela Digitalt

Samverkansportalen Dela Digitalt är en tjänst som är utvecklad på initiativ av SKL och i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund. Idén med Dela Digitalt är att dela och samverka mer strukturerat och lättillgängligt. Det blir lättare att hitta vad andra gjort och vilka utvecklingsinsatser som pågår och som går att delta i.

DELA Digitalt

Gemensamma kravställningar

SKL arbetar med gemensamma kravställningar i samverkan med kommuner och landsting. Syftet är att enas kring en gemensam nivå, underlätta och effektivisera utveckling och upphandling, samt att agera tydligare beställare gentemot marknadens aktörer.

Gemensamma kravställningar

Säker digital kommunikation

Det behöver bli enklare och säkrare att digitalt överföra känslig information mellan olika aktörer inom offentlig sektor. Nu inleder SKL och Inera ett projekt som ska ge förutsättningarna för säker digital kommunikation.

Säker digital kommunikation

Single face to industry (SFTI)

SKL, Ekonomistyrningsverket (ESV) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.

Om SFTI, SFTI

E-delivery

Ekonomistyrningsverket (ESV) bevakar EU-kommissionens arbete med e-delivery som handlar om transporten av digitala meddelanden. ESV representerar Sverige i vissa av EU:s arbetsgrupper och bevakar svenska intressen inom området.

Om ESV, ESV

Tjänstekatalogen

Tjänstekatalogens syfte är att bidra till ökad återanvändning av information i offentlig sektor. I katalogen hittar du information om maskinella gränssnitt och kontaktuppgifter för att snabbt kunna komma igång med återanvändning av information i utvecklingen av din tjänst.

Tjänstekatalogen, E-delegationen

Svensk e-legitimation

Alla medborgare behöver e-legitimation för att säkert kunna utbyta känslig information i kontakt med vården, skolan, äldreomsorgen, samt med statliga myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan, CSN med flera.

Om e-legitimation, DIGG

Informationsansvarig

  • Jenny Johannesson
    ProgramkontorsansvarigHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot