Publicerad: 4 oktober 2018

Gemensamma kravställningar

SKL arbetar med gemensamma kravställningar i samverkan med kommuner och landsting. Syftet är att enas kring en gemensam nivå, underlätta och effektivisera utveckling och upphandling, samt att agera tydligare beställare gentemot marknadens aktörer.

E-arkiv

E-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hantering av digital information. I samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral har SKL upphandlat ett ramavtal för e-arkiv som kommuner, landsting och regioner samt kommunala bolag kan avropa ifrån.

Om e-arkiv

SKL Kommentus ramavtal, SKL Kommentus

Kravställning skoladministrativa system

SKL har tagit fram ett underlag för gemensam kravställning när det gäller skoladministrativa system. är en nyckelfärdig kravställning och ett stödmaterial för kommunerna att använda och anpassa vid egen upphandling av skoladministrativt system. 

Kravställning skoladministrativa system

Mina meddelanden

För att underlätta anslutning till Mina meddelanden via olika verksamhetssystem har SKL tagit fram ett kravunderlag som ska förenkla och förbättra kravställningsarbetet gentemot leverantörer vid upphandling eller vidareutveckling av verksamhetsstöd. SKL Kommentus har tagit fram ett ramavtal för utskriftstjänster där Mina meddelanden är med som ett digitalt alternativ

Mina meddelanden

Boknings- och bidragssystem för kultur och fritidsverksamhet

Göteborgs stad, Malmö stad och Umeå kommun har tillsammans med SKL tagit fram en kravspecifikation för boknings- och bidragssystem inom kultur och fritidsverksamheten. Denna används nu som underlag för upphandling av ett boknings- och bidragssystem.

Boknings- och bidragssystem

Informationsansvarig

  • Jenny Johannesson
    ProgramkontorsansvarigHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot