Publicerad: 13 april 2017

Ägarråd för Inera AB

Den 21 april hålls ägarråd, dit samtliga ägare kallas. Ägarrådet förbereder beslut inför bolagsstämman den 7 juni.

Ingen kommun kommer till den 21 april att ha hunnit ta beslut om aktieförvärv i Inera AB.

Handlingar till Inera AB:s ägarråd

Ägardirektiv för Inera AB – förslag inför ägarråd 2017-04-21 och bolagsstämma 2017-06-07 (PDF, nytt fönster)

Förslag till valberedning (PDF, nytt fönster)

Förslag på styrelse, ordförande, revisor samt lekmannarevisor (PDF, nytt fönster)

Förslag på arvoden (PDF, nytt fönster)

Verksamhetsplan Inera AB 2018 (PDF, nytt fönster)

Budget Inera AB 2018 (PDF, nytt fönster)

Dagordning för Inera AB:s ägarråd

Ärende 7 – ägardirektiv

Ärende 8 – val av ledamöter till valberedningen

Ärende 9 – förslag på styrelse, ordförande, revisor samt lekmannarevisor

Ärende 10 – förslag på arvoden

Ärende 12 – verksamhetsplan 2018, budget 2018

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot