Publicerad: 5 december 2017

Ägarråd för Inera AB

Den 5 december hålls ett extra ägarråd i Inera AB. Detta för att ge möjlighet även för de kommuner som nu blivit delägare att påverka bolagets verksamhet.

Det extra ägarrådet innehåller färre beslutspunkter än ordinarie ägarråd - till exempel tas inget beslut om styrelse eller ägardirektiv. De besluten togs redan på ägarrådet i april 2017.

Webbsändning: Ägarråd Inera AB, 5 december

Handlingar till ägarrådet 5 december

Kallelse till extra ägarråd (PDF, nytt fönster)

Dagordning extra ägarråd (PDF, nytt fönster)

Verksamhetsstrategi för kommande år (PDF, nytt fönster)

Reviderad verksamhetsplan 2018 (PDF, nytt fönster)

Reviderad budget 2018 (PDF, nytt fönster)

Datum för ägarråd och bolagsstämma 2018

Ägarråd: 5 april 2018

Bolagsstämma: 16 maj 2018

Tidigare ägarråd

Den 21 april 2017 hölls det första ägarrådet för Inera, i den nya ägarkonstellationen. Då hade dock ingen kommun hunnit ta beslut om aktieförvärv i Inera AB.

Handlingar till Inera AB:s ägarråd 21 april 2017

Ägardirektiv för Inera AB – förslag inför ägarråd 2017-04-21 och bolagsstämma 2017-06-07 (PDF, nytt fönster)

Förslag till valberedning (PDF, nytt fönster)

Förslag på styrelse, ordförande, revisor samt lekmannarevisor (PDF, nytt fönster)

Förslag på arvoden (PDF, nytt fönster)

Verksamhetsplan Inera AB 2018 (PDF, nytt fönster)

Budget Inera AB 2018 (PDF, nytt fönster)

Bolagsstämma

Den efterföljande bolagsstämman hölls den 7 juni 2017.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot