Publicerad: 16 augusti 2017

Inera – erbjudande till kommunerna

Det är kommunfullmäktige som behöver fatta beslut om att gå in som delägare i Inera AB. Det finns ingen bortre tidsgräns för när beslutet behöver vara fattat. Delägarskap registreras efterhand och alla ägare får kallelse till ägarråd och bolagsstämma.

Lena Dahl, vice vd för SKL Företag AB, presenterar erbjudandet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot