Publicerad: 21 augusti 2018

LEDA#7 - 3 april

På LEDA#7 träffades deltagarna i Helsingborg för att arbeta vidare med de olika arbetsområdena.

Sedan förra mötet har grupperna varit i kontakt med varandra för att planera hur de ska arbeta vidare och börjat dela med sig av material som kan användas som underlag i arbetet framåt. Wikin Mittköping börjar så smått att ta form och grupperna har påbörjat arbetet med att skriva i den.

SKL:s Johanna Karlén och Maria Gill har stöttat processen genom att ge grupperna enkel feedback och påminna om att byta skor och tänka på mottagarna i andra kommuner, men också utgå från självklarheterna de har med sig in i arbetsområdet och hur de fick till dem och vilka de kritiska faktorerna var. På LEDA#7 var ett viktigt budskap till grupperna och deras arbete att: avgränsa er och håll fokus på målet - att identifiera och beskriva vad som möjliggör utveckling och ökar takt och kvalitet i införandet av digitala lösningar.

Lite extra spännande inför det fortsatta arbetet är att LEDA nu tar steget in i mer konkreta diskussioner kring det deltagarna har sett, att oavsett om kommunerna är centraliserade, decentraliserade, oavsett om de arbetar på olika sätt, så har de ändå lyckats i arbetet med att få till det som krävs för bra fart i digitaliseringsresan.

Micco Grönholm, som är Head of Future i Helsingborg stad, besökte LEDA för att prata om kommunikation för förändring och dagen avslutades med tre parallella seminarier på teman som “digitalt utanförskap” och “innovation och att våga hylla misstag”.

Dokumentation från LEDA#7

Du kan ta del av informationen från LEDA#7 genom att titta på webbsändningen eller genom att läsa materialet som finns på LEDA:s Google Drive.

Sammanfattning från LEDA#7

Google Drive LEDA#7

Informationsansvarig

  • Nike Hansen
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot