Publicerad: 17 augusti 2017

LEDA#8 - 16 maj

På LEDA#8 arbetade deltagarna med att vara kritiska vänner på varandras material för att hjälpa varandra framåt med Mittköpings innehåll.

Sedan förra mötet hade deltagarna arbetat vidare med sina erfarenheter och självklarheter inom olika arbetsområden och nu var det dags att få någon annans input på materialet som arbetats fram. Därför var fokus på LEDA#8 att arbeta med så kallade “kritiska vänner”, vilket bland annat går ut på, att på ett förberett och genomtänkt sätt, både ge och ta emot konkret, framåtsyftande feedback. Alla deltagarna hade därför i förväg fått reda på vem de skulle vara kritisk vän med och tips på hur de skulle förbereda sig.

LEDA#8 och arbetet med “kritiska vänner” var ett tillfälle att byta skor, att se sitt material med andra ögon och att få hjälp att rama in innehållet inom sitt arbetsområde, hela tiden med fokus på LEDA:s mål och på de erfarenheter och självklarheter som beskrivits. Det var ett tillfälle att få stöd i att vaska fram tydligare VAD och fler HUR - att identifiera och beskriva de faktorer som möjliggör utveckling och de som står i vägen.

På LEDA#8 diskuterades också upplägget och arbetet fram tills LEDA:s avslutande möte som kommer att äga rum i oktober. På det mötet kommer bland annat arbetet, wikin och de främsta lärdomarna att presenteras för fler, med hopp om en fortsatt gemensam resa där alla från runt om i landet vill vara med och bidra.

Dokumentation från LEDA#8

Du kan ta del av informationen från LEDA#8 genom att läsa materialet som finns på LEDA:s Google Drive och titta på sammanfattningsfilmen. LEDA#8 webbsändes inte.

Sammanfattning från LEDA#8

Google Drive LEDA#8

Informationsansvarig

  • Nike Hansen
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot