Publicerad: 8 maj 2018

Frågor och svar om LEDA

Här nedan har vi sammanställt en lista över de frågor och svar som kommit upp, så att alla kommuner som är intresserade “LEDA för smartare välfärd” har möjlighet att ta del av informationen.

Båda områdena är tekniktunga, hur mycket fokus på teknik respektive det som ligger bakom tekniken kommer det vara?

Har man kommit en bit i arbetet så vet man att det är metoder och förändringen av arbetssätt som är det viktiga. Det betyder inte att vi utesluter teknikutveckling inom programmet, vi får se hur innehållet utvecklar sig baserat på vad de deltagande kommunerna har med sig i form av olika arbetssätt, metoder, lösningar. Men som sagt, fokus är metoder, processer och att driva förändringsarbete snarare än tekniken.

Har SKL valt ut kommuner som har en strategi för arbetet med digitalisering eller har SKL valt ut kommuner som har infört och använder digitalt stöd?

Om man har en strategi eller inte spelar egentligen mindre roll. Likaså om man infört ett visst antal tekniska lösningar eller digitala tjänster. Det viktiga är att det finns ett pågående arbete, där man ser och använder sig av digitaliseringens möjligheter. Att man GÖR. Det ska finnas reella kunskapar och erfarenheter att dela med sig av, hämta lärdomar från. Det räcker inte att det "bara" finns en strategi.

Är LEDA-programmet förankrat uppåt, mot till exempel regeringen?

Det finns förankrat på så sätt att vi har regelbunden samverkan och samtal med regeringen kring digitaliseringsfrågor och bland annat SKL:s arbete med Smartare Välfärd. LEDA är en integrerad del av det arbetet och vi får bra respons även kring LEDA-programmet i våra dialoger. Vi har också diskuterat samverkan med Internet of Things Sverige. Sen är det en hel del på gång inom skolan och digitaliseringen, bland annat Skolverkets arbete med nationella strategier och skolutvecklingsprogram. Här ser vi det som viktigt att ta armkrok med aktuella parter.

Utmaningen vi står inför står även företag inför, vad är det som gör kommunerna så unika i detta fall?

För företagen är en drivkraft för digitaliseringen baserat på ekonomiska faktorer, ibland bara som en ren överlevnadsfråga. För kommunerna är det inte så, de har inte ens alltid utvecklingsplaner för sitt arbete. Det finns också tydligare hämmande faktorer inom det offentliga än i det privata, eftersom vi sällan har en ledning med entydiga perspektiv, i kommunerna har vi politiska intressen/tjänsteman/risker, vilket blir en utmaning. Vissa kommuner hanterar det på ett bra sätt, andra på ett mindre bra sätt.

Det låter som LEDA handlar om att ta fram ett arbetssätt eller metodik, snarare än till exempelt nya produkter. Är det korrekt uppfattat?

Ja. Kommunerna ska ha tidigare erfarenhet av arbetssätt för digitalisering för att tillsammans ta fram hur vi kan vässa arbetssätten, hitta modeller och metoder för att effektivisera digitaliseringsarbetet inom kommunerna.

Hur tänker ni kring den lokala politikens delaktighet i arbetet, till exempel i teamen?

Vi skulle vara glada för det, men vi kommer inte att styra hur era team sammanställs, utan det är upp till varje kommun. Det är absolut värdefullt om ni kan få med er politiken i detta, eftersom den lokala politikens delaktighet är viktig som främjande faktor, att de ger mandaten som behövs. Men vi behöver öka tempot och ser vi nyttoeffekter ska vi inte gå emot politiken, men inte heller vänta in beslut på att till exempel flippa klassrummen och hitta det som går att göra ändå. Det är absolut en fördel när det finns politiker som trycker på, men vi måste kunna arbeta framåt utan att det trycket finns också. Bättre att börja med det vi kan nu, även om det är lite småskaligt till en början. Det blir stora skillnader när vi gör många små saker.

Vad menas med att pilotkommuner eventuellt kommer att testa olika prototyper?

Programmet kommer att bestå av olika faser, där en fas är prototypfasen. Förhoppningen är att vi hittar olika strategier/teser att testa och utvärdera. Till exempel kan en pilotkommun få möjlighet att testa något de inte har gjort förut och på så sätt lära sig av andra kommuner. Allt utvärderas och analyseras, där vi bland annat tittar på vad som fungerat och inte fungerat.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot