Publicerad: 21 augusti 2018

LEDA#2 - 21 oktober

Möte nummer två fokuserade på kommunernas egna presentationer där de fick möjlighet att presentera sin digitaliseringsresa tillsammans med bilder som LEDA:s Graphic Recorder Maja Larsson hade förberett tillsammans med var kommun.

Detta var en chans för de deltagande kommunerna att dela erfarenheter och på så vis få inblick i vad de andra arbetar med samt gemensamma beröringspunkter. Deltagarna fick i uppgift att reflektera kring hämmande och främjande faktorer under tiden som de lyssnade på presentationerna vilket gav givande diskussionsunderlag och utrymme för reflektion kring deras arbetssätt på hemmaplan. Deltagarna fick i hemläxa att tillsammans med sina team skriva ned sina fördjupade reflektioner och dessa kommer att det arbetas vidare med på kommande möten.

Dokumentation från LEDA#2

Du kan ta del av informationen från LEDA#2 genom att titta på webbsändningen eller genom att läsa materialet som finns på LEDA:s Google Drive.

Google Drive LEDA#2

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot