Publicerad: 21 augusti 2018

LEDA#4 - 12 december

På LEDA#4 arbetade kommunerna med att arbeta med att identifiera nyckelområden inom digitaliserings- och förändringsarbete i ett World Café.

I december 2016 arrangerades LEDA#4. I samband med mötet arbetade deltagarna vidare med faktorer som de ser hämmar eller främjar digitaliseringsarbetet i kommunerna. De här hämmande och främjande faktorerna hade deltagarna tidigare identifierat genom reflektioner, analyser och hemarbete kring sina egna och varandras förändringsresor.

Genom att arbeta i ett upplägg som World Café hade deltagarna möjlighet att analysera de här faktorerna, det för att i nästa steg gå ännu längre och ner på djupet för att kunna börja identifiera de nyckelområden som är viktiga för en kommun att fokusera på för att en digitaliserings- och förändringsresa ska lyckas.

Under dagen konstaterade LEDA-deltagarna att nyckelområden består av till exempel ledarskap, vikten av en gemensam målbild, organisation och organisationskultur. Och tack vare dagens urval av nyckelområden som deltagarna identifierade och tack vare den breda kompetens och erfarenheter som samlades genom LEDA, har programmet tillsammans skapat en tydligare bild av vad resten av LEDA-programmet bör fokusera på framöver, det för att LEDA ska uppfylla sitt mål att bidra till att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar i Sveriges samtliga kommuner.

Dokumentation från LEDA#4

Du kan ta del av informationen från LEDA#4 genom att titta på webbsändningen eller genom att läsa materialet som finns på LEDA:s Google Drive.

Sammanfattning från LEDA#4

Google Drive LEDA#4

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot