Publicerad: 21 augusti 2018

LEDA#6 - 15 mars

På LEDA#6 träffades deltagarna i Skellefteå för att arbeta vidare med självklarheter, nyckelområden och den fiktiva kommunen Mittköping.

Inför mötet hade alla deltagande kommuner arbetat på hemmaplan med sina “självklarheter”, det vill säga med att reflektera och identifiera förutsättningar de har på plats och som idag är självklara för dem, men som är nödvändiga för att komma framåt i en digitaliseringsresa.

På LEDA#6 var det sedan dags att, baserat på självklarheterna, arbeta med olika områden och inventera vilka underlag som redan finns, som kan förädlas och fungera som vägledning och rekommendationer för andra kommuner. Målet med detta arbete är helt enkelt att göra självklarheterna begripliga för andra kommuner och samtidigt förädla dem för LEDA-kommunerna själva.

Ett viktigt fokus under dagen var att diskutera hur och inte bara vad som gjorts på hemmaplan. Detta för att koppla arbetet till syftet att förstå hur och varför just LEDA-kommunerna har lyckats med sina digitaliseringsresor.

Utöver arbete i grupper blev det också en del hands-on arbete med wiki:n för att lära känna verktyget och lära sig mer om vilka möjligheter en wiki har att erbjuda.

Deltagarna fick även möjlighet att innan och efter LEDA:s arbetsmöte delta på föreläsningar och studiebesök om till exempel framtidens arbetsplats och Skellefteås kundtjänst och internservice.

Dokumentation från LEDA#6

Du kan ta del av informationen från LEDA#6 genom att titta på sammanfattningsfilmen, webbsändningen eller genom att läsa materialet som finns på LEDA:s Google Drive.

 

Sammanfattning från LEDA#6

Google Drive LEDA#6

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot