Publicerad: 20 juni 2019

Mål och strategier för en smartare välfärd

Ny teknik, digitalisering och internet är också några av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt och smartare tjänster inom välfärden. SKL har tagit fram strategi och handlingsplan för arbetet.

För att kommuner och regioner ska kunna öka takten i verksamhetsutvecklings- och effektiviseringsarbetet har SKL tillsammans med koncernbolagen Inera och SKL Kommentus AB skrivit fram en strategi för grundläggande förutsättningar för utveckling i en digital tid, så att utvecklingsarbetet blir enklare och mer kostnadseffektivt. Strategins erbjuder vägledning och stöttning med bra förutsättningar som till exempel upphandlingar och avtal via SKL Kommentus AB.

Strategin omfattar:

 • Ledarskap
 • Juridik
 • Datadriven innovation
 • Gemensam infrastruktur och digitala funktioner.

SKL:s strategi för digital utveckling: Utveckling i en digital tid (PDF, nytt fönster)

Detta gör SKL inom digitalisering

SKL driver på, stödjer och samordnar medlemmarna för att ta vara på digitaliseringens möjligheter genom att:

 • Intressebevakning och opinionsbildning
 • Kompetensutveckling, vägledning och stöd
 • Konferenser och forum
 • Standardisering och riktlinjer
 • Gemensamma krav och upphandling
 • Gemensamma lösningar.

Regeringens styrdokument

Med medborgaren i centrum

Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning.

Med medborgaren i centrum, Regeringen

Digitalt först

Regeringens avsiktsförklaring för digital förnyelse av det offentliga Sverige tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting.

Digitalt först, Regeringen

Informationsansvarig

 • Louise Callenberg
  Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot