Publicerad: 22 januari 2019

Mål och strategier för en smartare välfärd

Ny teknik, digitalisering och internet är också några av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt och smartare tjänster inom välfärden. SKL anser att denna verksamhetsutveckling behöver ges ökad prioritet och har tagit fram strategi och handlingsplan för arbetet.

Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Det är hög tid för kommuner, landsting och regioner att ta vara på det förändringstryck som digitaliseringen ger och dra full nytta av möjligheterna bland annat för att klara välfärdens framtida finansiering och tillmötesgå människors förväntningar.

Detta gör SKL inom digitalisering

SKL driver på, stödjer och samordnar medlemmarna för att ta vara på digitaliseringens möjligheter genom att:

  • Intressebevakning och opinionsbildning
  • Kompetensutveckling, vägledning och stöd
  • Konferenser och forum
  • Standardisering och riktlinjer
  • Gemensamma krav och upphandling
  • Gemensamma lösningar.

SKL och SKL-koncernens gemensamma digitala strategi finns samlad i Grundläggande förutsättningar för digitalisering

Regeringens styrdokument

Med medborgaren i centrum

Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning.

Med medborgaren i centrum, Regeringen

Digitalt först

Regeringens avsiktsförklaring för digital förnyelse av det offentliga Sverige tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting.

Digitalt först, Regeringen

Informationsansvarig

  • Louise Callenberg
    Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot