Publicerad: 13 december 2017

Myndigheten för digitalisering i offentlig sektor

Den 1 september 2018 etableras en ny myndighet som ska utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting. SKL kommer att jobba nära den organisationskommitté som ska förbereda etableringen av den nya myndigheten.

Den nya myndigheten välkomnas av SKL, som länge velat se en nationell kraftsamling för att främja digitaliseringen i offentlig sektor.

Den nya myndigheten välkomnas av SKL

Myndighetens uppdrag

Myndigheten kommer att placeras i Sundsvall, och etableringen förbereds genom en särskild organisationskommitté. Myndighetens uppdrag blir bland annat att samordna, utveckla, förvalta och tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för den offentliga sektorn och att samordna och stödja den offentliga sektorns arbete med användardriven verksamhetsutveckling. Myndigheten ska också analysera och följa upp utvecklingen av den offentliga sektorns digitalisering utifrån riksdagens och regeringens övergripande mål på området. 

Regeringens pressmeddelande om den nya myndighetens uppgifter och placering.

SKL deltar i förberedelserna

Ordförande i organisationskommittén för det förberedande arbetet är Bengt Kjellson, generaldirektör för Lantmäteriet. Utredaren ska bland annat lämna förslag till myndighetens organisation, arbetsordning och verksamhetsplan. Inom myndigheten ska det finnas ett rådgivande organ, där bland andra representanter för statliga myndigheter, kommuner och landsting och SKL ska ingå.

Fördjupat samarbete kring digitalisering

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot